07
05.2023

Zaproszenie na konferencję - Jak nauczać rehabilitacji?

Więcej informacji oraz rejestracja tutaj.

29
04.2023

ESPRM UEMS-PRM SCHOOL on "Rehabilitation of pain and pain-related disability”

 

 

 

 Więcej informacji oraz link do programu

 

29
04.2023

Rekomendowane ośrodki wykorzystujące toksynę botulinową w leczeniu spastyczności

 

Ośrodki rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji prowadzące

kursy z podawania toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności:

Miasto

Ośrodek Szkoleniowy

Osoba potwierdzająca przeprowadzenie szkolenia (podpisująca certyfikaty)

Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8

Dr Sławomir Zaborek

Lublin

Szpital i Przychodnia ŻAGIEL MED
ul. Tetmajera 21

Dr Sławomir Zaborek

Kraków

NEUROSFERA ul Markowskiego 4/1A
31-881 Kraków 

Dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek

Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Jana III Sobieskiego 9

Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

 Warszawa

Terapia Neurologiczna Samodzielni
ul. Maurycego Mochnackiego 10

 Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

 

 

Ośrodki rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji prowadzące kursy z podawania

toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym:

Miasto

Ośrodek Szkoleniowy

Osoba potwierdzająca przeprowadzenie szkolenia (podpisująca certyfikaty)

Zagórze

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy

Dr n. med. Marcin Bonikowski

 

04
04.2023

Konferencja: Zespoły przeciążeniowe w sporcie

Zapraszamy na konferencję naukową na temat: Zespoły przeciążeniowe w sporcie, której patronem naukowym jest m.i.n. P.T.Rehabilitacji.

 

Koszt uczestnictwa w konferencji dla wszystkich, którzy zarejestrują się przed 07.04.2023 wynosi 100 zł. Rejestracja po dniu 07.04.2023 wynosi 300 zł.

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: https://cmtkonferencje.pl/

Link do filmu promującego wydarzenie: https://youtu.be/4ybGUANm_bM

 

 

19
03.2023

System SORGA - System Obsługi Organizacji

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

 

 SORGA (System Obsługi Organizacji), to pierwsza w Polsce platforma klasy MMS (Membership Management Systems), dedykowana specjalnie dla organizacji członkowskich, to jest stowarzyszeń, klubów, związków, federacji, izb, fundacji, zrzeszeń itp.

Specjalny panel umożliwia każdemu członkowi po zalogowaniu między innymi wgląd lub aktualizację swoich danych rejestracyjnych, podgląd lub opłatę składek czy też bieżący dostęp do kierowanej do niego korespondencji i ważnych dokumentów.

 

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji już może korzystać z systemu SORGA. Większość funkcjonalności została już udostępniona.

 Składki Członkowskie należy wpłacać tylko przez system SORGA (termin płatności bieżących składek to 30.04.2023)

 

Wnioski rekrutacyjne osób chcących przystąpić do PTReh również są obsługiwane elektroniczne poprzez SORGA. Informacje dotyczące sposobu przystąpienia do Towarzystwa zostały zaktualizowane w zakładce Członkowstwo.

 

27
02.2023

Ryszard Kinalski

Dnia 22 lutego 2023 roku zmarł dr hab. n. med. Ryszard Kinalski.

 

Urodził się w 1929 roku we Lwowie.

     W latach 1947-1950 studiował w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którą ukończył z tytułem magistra wychowania fizycznego. Kontynuował naukę w Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w 1955 r. uzyskał tytuł lekarza medycyny.

     Tuż po studiach, w 1956 r. związał się zawodowo z Gabinetem Fizjoterapii w Klinice Neurologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku. Dzięki Jego staraniom, w 1965 r. otwarto pod Jego kierownictwem 62-łóżkowy Oddział Rehabilitacji Leczniczej w Wojewódzki Szpitalu Zespolonym w Białymstoku.  W ramach oddziału zorganizował w 1986 r. Pracownię Neurofizjologii Klinicznej. Pracę w Akademii Medycznej w Białymstoku poświęcał również edukacji studentów medycyny (1983-1995).

     Profesor doskonale potrafił łączyć mnogie czynności zawodowe w pracą administracyjną. W latach 1965-1995 był Specjalistą Wojewódzkim do spraw Rehabilitacji na terenie województw: białostockiego, suwalskiego i bialskopodlaskiego.

     Profesor swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał liczne towarzystwa: Polskie Towarzystwo Neurologiczne (od 1956 r.), Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (od 1961 r.), Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej (od 1978 r.), Polskie Towarzystwo Rehabilitacji (od 1985 r.). W latach 1988-1995 był Członkiem Komitetu Rehabilitacji PAN. Czynnie współpracował z WHO.

     Przejście na emeryturę w 1995 r. nie przeszkodziło Profesorowi pracować twórczo. Tym razem los złączył Go z Akademią Medyczną w Bydgoszczy, w której stworzył pierwszą w Polsce Katedrę i Zakład Neurofizjologii Klinicznej. Tamże, w latach 2000-2005 kształcił roczniki studentów, dojeżdżając do pracy z… Białegostoku.

     W 2005 r. związał się z Wyższą Szkołą Medyczną w Białymstoku, gdzie został kierownikiem Pracowni Neurofizjologii Klinicznej Zakładu Fizjoterapii.

     Profesor Ryszard Kinalski był autorem 29 publikacji z notowanymi licznymi cytowaniami Jego prac. Był autorem niezwykle popularnego podręcznika „Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji” oraz współautorem podręcznika „Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii”.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Dr n. med. Jarosław Tałałaj

Przewodniczący Oddziału Podlaskiego

Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

22
02.2023

Spotkanie medyczne: Oblicza nowoczesnej rehabilitacji

 
Serdecznie zapraszamy Wszystkich chętnych!
 Dziękujemy firmie Technomex za owocną współpracę

 

22
02.2023

Konferencja - Metody Rehabilitacji w Chorobach Cywilizacyjnych część I Otyłość

Uprzejmie powiadamiamy o konferencji organizowanej przez Sekcję Rehabilitacji w Chorobach Cywilizacyjnych wraz z Lubelskim Oddziałem PTReh pod tytułem Metody Rehabilitacji w Chorobach Cywilizacyjnych część I Otyłość, która odbędzie się 18 marca 2023 roku o godzinie 10:00 na Auli Instytutu Medycyny Wsi ul. Jaczewskiego 2.
Konferencja zapoczątkuje cykl spotkań stacjonarnych i/lub online.

Rejestracja uczestnictwa dostępna pod LINKIEM

 

Więcej szczegółowych informacji w zakładce Konferencje.

 

 

26
01.2023

Sprawdzanie opłacenia składki

Składki członkowskie można zweryfikować logując się na indywidualne konto w systemie SORGA, dostępne pod adresem https://ptreh.sorga.pl

W przypadku braku danych do logowania, należy się zgłosić do odpowiedniego oddziału z prośbą o udostępnienie danych.

13
01.2023

Europejski egzamin z medycyny fizykalnej i rehabilitacji

Europejski egzamin z medycyny fizykalnej i rehabilitacji jest sposobem uzyskania tytułu:

Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM), 

oznaczającego posiadanie kompetencji zawodowych w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji na poziomie europejskim.

 

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU?

lekarze z tytułem specjalisty rehabilitacji medycznej oraz lekarze w trakcie specjalizacji, po upływie minimum trzech lat specjalizacji. 

 

W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANY BĘDZIE EGZAMIN?

Egzamin odbędzie się jednocześnie w krajach członkowskich lub stowarzyszonych Sekcji UEMS-PRM. Egzamin ma charakter pisemny i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru on-line. Zakres pytań odpowiada podstawie programowej kształcenia podyplomowego w medycynie fizykalnej i rehabilitacji. Materiały edukacyjne przydatne w trakcie przygotowania do egzaminu dostępne są po zalogowaniu się jako GOŚĆ na tej stronie

Szczegóły dotyczące przebiegu egzaminu wraz z protokołem egzaminu i zakresem pytań egzaminacyjnych (blueprint) można znaleźć tutaj.

Przewidywane miejsce i czas egzaminu: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; ul. Spartańska 1, 02-637, Warszawa, 26 maja 2023 r.

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI?

Posiadacz tytułu FEBPRM ma kompetencje zawodowe na poziomie europejskim, co jest anonsowane w upublicznionym spisie certyfikowanych specjalistów i korzysta ze:

  1. zredukowanej opłaty subskrypcyjnej czasopism naukowych z medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym Journal of Rehabilitation MedicineEuropean Journal of Physical and Rehabilitation MedicineAnnals of Physical and Rehabilitation Medicine)
  2. zniesionej lub zredukowanej opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w kursach i kongresach w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym europejskich kongresów medycyny fizykalnej i rehabilitacji

 

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Rejestracja Kandydatów będzie otwarta do dnia 31 marca 2023 r. i nie podlega przedłużeniu.

Przed przystąpieniem do rejestracji stanowczo rekomenduję nawiązanie kontaktu z Krajowym Menedżerem EBPRM na obszar Polski: Piotr Tederko, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 506663718 i przesłanie do wglądu:

  1. w przypadku osób mających specjalizację z rehabilitacji medycznej
    - skanu dyplomu specjalizacyjnego 
  2. w przypadku osób po trzecim roku specjalizacji z rehabilitacji medycznej
    - wypełnionego i podpisanego przez Kierownika Specjalizacji dzienniczka specjalizacyjnego, który można pobrać stąd: DOWNLOAD

 

24
12.2022

Ośrodki rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji prowadzące kursy z podawania toksyny botulinowej

 

Miasto

Ośrodek Szkoleniowy

Osoba potwierdzająca przeprowadzenie szkolenia
(podpisująca certyfikaty)

w leczeniu spastyczności osób dorosłym (m.in. po udarze mózgu)

Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, Lublin

Dr Sławomir Zaborek

Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii,
ul. Jana III Sobieskiego 9, Warszawa

Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

w leczeniu spastyczności dzieci i młodzieży (m.in. w mózgowym porażeniu dziecięcym) 

Zagórze k. Warszawy

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o.
w Zagórzu k. Warszawy

Dr n. med. Marcin Bonikowski

 

11
07.2022

Nominacja Prof. Małgorzaty Łukowicz

Dr hab. n med. Małgorzata Łukowicz, prof. CMKP, kierownik Kliniki Rehabilitacji CMKP w Otwocku, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji została powołana przez Ministra Zdrowia na Krajowego Konsultanta w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

 

Prof. Małgorzata Łukowicz ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy w 1996 roku. Następnie zdobyła specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz balneologii i medycyny fizykalnej.

Pełniła obowiązki kierownika Kliniki Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, a następnie była kierownikiem Kliniki Rehabilitacji IP Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Obecnie kieruje Kliniką Rehabilitacji CMKP w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Grucy w Otwocku.

Działalność naukową rozpoczęła w CM UMK w Bydgoszczy: w 1999 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: „Rozwój somatyczny dzieci i młodzieży Bydgoszczy w wieku od 7 do 15 lat na podstawie badań z lat 1988-1998”. W 2012 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Ocena wyników leczenia usprawniającego pacjentów po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych oraz nieurazowych uszkodzeniach mózgu”.

Prof. Małgorzata Łukowicz jest autorem ponad 400 publikacji, 60 opublikowanych doniesień zjazdowych, 27 rozdziałów w podręcznikach i monografiach, redaktorem podręcznika „Fizykoterapia. Aspekty kliniczne i biofizyczne”.

Prof. Małgorzata Łukowicz jest promotorem ponad 100 prac magisterskich na kierunku Fizjoterapia oraz 4 rozpraw doktorskich. Była ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zakresu rehabilitacji neurologicznej oraz pediatrycznej.

 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!