12
05.2024

Zaproszenie

22
04.2024

Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na konferencję

„Metody regeneracyjne w medycynie sportowej i rehabilitacji”

która odbędzie się 16-17 maja 2024 r. w Talaria Resort & Spa, Trojanów.

 

Wydarzenie to jest świetną okazją na poszerzenie swojej wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie stosowania nowoczesnych technik regeneracyjnych w rehabilitacji oraz medycynie sportowej. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję do zdobycia praktycznych umiejętności podczas licznych warsztatów. Zapisy trwają do 10 maja 2024 r. Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie pod tym LINKIEM

15
04.2024

Rekomendowane ośrodki wykorzystujące toksynę botulinową w leczeniu spastyczności.

 

Ośrodki rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji prowadzące

kursy z podawania toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności:

Miasto

Ośrodek Szkoleniowy

Osoba potwierdzająca przeprowadzenie szkolenia (podpisująca certyfikaty)

Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8

Dr Sławomir Zaborek

Lublin

Szpital i Przychodnia ŻAGIEL MED
ul. Tetmajera 21

Dr Sławomir Zaborek

Kraków

NEUROSFERA ul Markowskiego 4/1A
31-881 Kraków

Dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek

Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Jana III Sobieskiego 9

Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

Warszawa

Terapia Neurologiczna Samodzielni
ul. Maurycego Mochnackiego 10

Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

Łódź

Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej MCM im. K. Jonscher w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller

 

 

Ośrodki rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji prowadzące kursy z podawania

toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym:

Miasto

Ośrodek Szkoleniowy

Osoba potwierdzająca przeprowadzenie szkolenia (podpisująca certyfikaty)

Zagórze

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy

Dr n. med. Marcin Bonikowski

 

08
04.2024

VII Ogólnopolska Konferencji Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Konferencja odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. w wersji stacjonarnej Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Więcej informacji o wydarzeniu, m.in. agenda oraz rejestracja, znajduje się pod tym LINKIEM.

 

30
03.2024

Życzenia Wielkanocne

22
03.2024

Wsparcie firmy Ipsen w edukację lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej

21
03.2024

Zapraszamy na konferencję „Oswoić skoliozę - konferencja nie tylko dla Rodziców”

Kliknij by uzyskać więcej szczegółów

21
03.2024

Spotkanie naukowe Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

 

„ Rehabilitacja medyczna – nowe wyzwania, możliwości, rola lekarza. Interdyscyplinarna specjalizacja dla Ciebie!”

 

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie medyczne Oddziału Łódzkiego PTReh w dniach 12-13 kwietnia (piątek – sobota)

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, sala wykładowa 1.18 /piętro pierwsze/

 

Agenda wydarzenia w ząłączniku.

Link do rejestracji: rejestracja

 

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie na spotkanie 12042024.pdf)zaproszenie na spotkanie 12042024.pdf[ ]151 kB
13
02.2024

APEL MŁODYCH LEKARZY REHABILITACJI

Szanowni Państwo,

 

Jako grupa lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, chcieliśmy podkreślić, iż jesteśmy podobnie jak nasi koledzy fizjoterapeuci pełni pasji i zaangażowania w swój zawód, stale podnosząc nasze kwalifikacje i kompetencje, mając na uwadze dobro, jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjenta.

Wierzymy w zgodną współpracę z poszanowaniem granic kompetencji zawodu lekarza specjalisty rehabilitacji oraz fizjoterapeuty specjalisty fizjoterapii.

Zwracamy uwagę, że rehabilitacja i fizjoterapia to nie są synonimy, choć często są jako takie przedstawiane. Proces rehabilitacji nakierowany jest na wszystkie problemy pacjenta, zaburzające jego funkcjonowanie, w tym proces diagnostyki medycznej i leczenia, nie tylko fizjoterapię. Według definicji Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, Fizjoterapia to “nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne”. W skład zespołu rehabilitacyjnego wchodzi: lekarz specjalista rehabilitacji, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, psycholog, neuropsycholog, pielęgniarz, dietetyk, pracownik socjalny, doradca zawodowy, ortotyk, pedagog, logopeda, opiekun medyczny, sanitariusz, masażysta, lekarze innych specjalizacji.

Dalece niepokojące są stwierdzenia, że „weryfikacja leczenia musi być podejmowana przez osobę zajmującą się na co dzień chorym a nie przez przedstawiciela grupy lekarskiej”.

Formułowanie takich tez to niebezpieczny precedens, który podważa zasadność roli lekarza w całym systemie opieki zdrowotnej, a nie tylko w rehabilitacji. Tylko lekarz specjalista rehabilitacji ma adekwatne wyszkolenie i kompetencje, aby ocenić i zaadresować wszystkie potencjalne problemy pacjenta i kierować go do pozostałych członków zespołu, zgodnie z aktualnymi potrzebami. Zgodnie z Białą Księgą Rehabilitacji w Europie (2018), we wszystkich krajach Europy to lekarz specjalista rehabilitacji koordynuje pracę zespołu rehabilitacyjnego. Z ww. powodów, w wielospecjalistycznym modelu ochrony zdrowia (a taki model realizowany jest w ramach NFZ), to lekarz specjalista rehabilitacji powinien być centralnym ogniwem, z którego korzysta pacjent, i to on powinien kierować diagnostyką i leczeniem.

Działania zmierzające do pominięcia lekarza rehabilitacji medycznej w procesie rehabilitacji poprzez rozszerzenie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów są nieuzasadnione i niosą negatywne skutki dla zdrowia pacjentów, ponieważ mogą wydłużyć czas potrzebny do postawienia prawidłowej diagnozy i zaadresowania obszarów zdrowia.

W konsekwencji nie tylko wydłuża to czas potrzebny do diagnozy, ale także zwiększa koszt leczenia - chociażby o koszty powikłań nieuwzględnionej na czas wielochorobowości.

Jednocześnie, chcemy podkreślić samodzielną rolę fizjoterapeuty jako wolnego zawodu i samodzielnego specjalisty w zakresie swoich kompetencji. Fizjoterapeuta jest członkiem zespołu najlepiej wykwalifikowanym do prowadzenia fizjoterapii. Rzeczywiście, dla części pacjentów taka opieka będzie wystarczającą, jednak to lekarz specjalista rehabilitacji, uwzględniając całokształt zdrowia i chorób pacjenta, ma najlepsze kompetencje do zaordynowania takiego postępowania.

Z wielkim zdziwieniem i sprzeciwem przyjęliśmy żądanie odwołania konsultant krajowej w dziedzinie rehabilitacji medycznej przez środowisko fizjoterapii, która powszechnie działa na rzecz pacjentów oraz wykazuje stałą chęć dialogu z innymi zawodami medycznymi. Wyrażamy pełne poparcie dla stanowiska prezentowanego przez konsultant krajową w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, prof. Małgorzatę Łukowicz i protestujemy przeciwko umniejszaniu roli lekarza specjalisty rehabilitacji w zespole terapeutycznym.

W trosce o dobro pacjentów, doceniając niewątpliwy, wielki wkład zarówno kolegów fizjoterapeutów, ale i innych zawodów zaangażowanych w proces rehabilitacji, domagamy się poszanowania koleżeńskiej współpracy.

 

08
02.2024

Pożegnanie Pana Profesora dr hab. Jerzego Edwarda Kiwerskiego

Msza Pogrzebowa i pogrzeb Śp. Prof. Jerzego Kiwerskiego odbędzie się 14 lutego 2024.
Msza w Kościele Pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Dworska 5, 05-510 Chylice, o godzinie 13.30

Pochówek na Cmentarzu w Skolimowie, ul. Chylicka 97, 05-510 Konstancin-Jeziorna

 

Profesor Jerzy Edward Kiwerski urodził się 24.06.1937 roku w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. W 1954 roku ukończył gimnazjum im. W. Górskiego w Warszawie. W 1955 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Po uzyskaniu absolutorium powrócił do Warszawy i podjął pracę w Zakładzie Anatomii Patologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskał w 1963 roku. W 1965r. rozpoczął pracę w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie.

    Od października 1967 – z inicjatywy prof. Mariana Weissa podjął pracę na etacie asystenta w Klinice Rehabilitacji A.M. w Warszawie. W latach 1967-1974 r. uzyskał II st. specjalizacji w zakresie rehabilitacji oraz chirurgii urazowej i ortopedii. W 1971r., po obronie pracy doktorskiej n.t.: „Postrzałowe uszkodzenia nerwów obwodowych” otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a w 1975 roku po przedstawieniu dysertacji n.t.: „Próba zwiększenia przydatności ręki tetraplegika drogą stosowania przeszczepów nerwów i stymulatorów implantowanych” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie rehabilitacji schorzeń narządów ruchu i został docentem w Katedrze i Klinice Rehabilitacji A.M. w Warszawie. W tym okresie został też ordynatorem oddziału urazów kręgosłupa Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie /1973 – 1999/. W 1982 roku otrzymał nominację na kierownika Katedry i Kliniki Rehabilitacji. Funkcję tą piastował do 2008 roku. W latach 1982 - 2002 był mazowieckim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Uchwałą Rady Państwa z dnia 5 lipca 1984 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. W latach 1992 – 1998 pełnił funkcję dyrektora naczelnego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. 16 lutego 1999 roku otrzymał nominację Ministra Zdrowia na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 2002 - 2008 roku piastował funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie rehabilitacji.

Po zakończeniu pracy w Klinice Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pełnił funkcję Rektora Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje: ponad 570 doniesień publikowanych w kraju i za granicą, ponad 70 podręczników. Profesor wygłosił 360 referatów podczas krajowych i międzynarodowych kongresów naukowych. Profesor byłem kierownikiem specjalizacji ponad 90 lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej, chirurgii urazowej i ortopedii. Był promotorem 24 ukończonych doktoratów oraz opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych.

Profesor był  wieloletnim członkiem Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN (obecnie Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej), w którym przez wiele lat pełnił  funkcję vice- przewodniczącego i  przewodniczącego Prezydium i został uhonorowany  dożywotnim tytułem Honorowego Przewodniczącego tego Komitetu. Profesor Kiwerski był członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN,  i pełnił funkcję vice –przewodniczącego Komisji Inżynierii Medycznej tego Komitetu.
Profesor był od 1995 roku aktywnym członkiem New York Academy of Sciences. Był  członkiem honorowym Światowej Federacji Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, w którym w latach 1992 – 1999 pełnił funkcję prezesa, a do 2022r był członkiem Zarządu Głównego PTReh.

Profesor był  wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Spondyloortopedii w/w Towarzystwa. Był też członkiem- założycielem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki i przez dwie kadencje jego vice- przewodniczącym. Był też członkiem- założycielem i członkiem ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej . Za załugi na rzecz rozwoju Polskiej Szkoły Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji otrzymał tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Profesor Jerzy Kiwerski był także: pierwszym przedstawicielem z Polski w European Board of Physical Medicine an Rehabilitation , członkiem Research Board of Advisors of the American Biographical Institute oraz International Medical Society of Paraplegia, European Spine Society i International Rehabilitation Medical Association / 1990/.

Profesor był członkiem komitetów redakcyjnych wielu znanych czasopism naukowych- m.in. takich, jak. : „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”, „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. „Postępy Rehabilitacji”, „Balneologia Polska”, „Fizjoterapia Polska” .

Został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, naukowymi i resortowymi, a w tym m.in.: Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, „Medalem Adama Grucy” , odznaką „Zasłużony Pracownik Służby Zdrowia”, „Złotą Odznaką TWK”, odznaką „Za Zasługi dla Warszawy”, „Medalem 50 – Lecia A.M. w Warszawie”, „Medalem 50 –Lecia PAN”.

Wyróżniony przez International Biographical Centre oraz American Biographical Centre licznymi tytułami i dyplomami, a w tym: “2000 Outstanding Intellectuals of 20th Century”,

“2000 Outstanding Scientists of the 21st Century” i “Man of the Year 2001”. Profesor był cytowany w licznych miedzynarodowych wydawnictwach biograficznych i został zaliczony do grona “The 100 Most Intriguing People of 2003” / Am.Biogr.Inst./ oraz “The Genius Elite”- July 2004 /ABI/ i „Man of the Year 2004” /FAB/.

 

Profesor Jerzy Kiwerski zmarł 6 lutego 2024 roku.
Był wybitną postacią polskiej ortopedii i rehabilitacji.

 

Cześć Jego pamięci.

 

                                                                                 Marek Krasuski                                                                                         

 

23
01.2024

Podniesienie kwalifikacji lekarzy rehabilitacji medycznej

W imieniu Pani Prof. Małgorzaty Łukowicz, konsultanta krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej sprawdzenia potrzeb z zakresu szkoleń dla lekarzy o specjalizacji rehabilitacja medyczna.

 

Link do ankiety poniżej:

https://forms.gle/Nhkx3Fsnb152i4VV6

15
01.2024

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA  z dnia 4 stycznia 2024r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z kryzysową sytuacją dotyczącą naszej specjalizacji wynikającą z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, informuję iż zwołałem Nadzwyczajne Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz zaprosiłem konsultantów wojewódzkich w dziedzinie rehabilitacji medycznej w celu podjęcia radykalnych kroków zmierzających do zmiany tego karygodnego aktu prawnego.

 

Pragnę podkreślić, iż Polskie Towarzystwo Rehabilitacji nie zostało zaproszone do konsultacji projektu tego Rozporządzenia, stąd po tej sytuacji moją inicjatywą było powołanie zespołu ds współpracy z samorządem zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów, które to otrzymują bieżące informacje z Ministerstwa Zdrowia.

 

Z poważaniem

Rafał Sapuła

Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji