Przewodniczący Sekcji Historycznej:
dr n. med. Marek Krasuski