Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Zamojska Klinika Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość

 

Numer konta Zarządu Głównego:

Bank Pekao SA:  04 1240 1545 1111 0010 3891 6909