01
05.2022

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 13-14.05.2022 Kraków

 

 

 

Szczegóły

14
04.2022

Informacja dla Walnego Zgromadzenia

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja dla Walnego Zgromadzenia.pdf)Informacja dla Walnego Zgromadzenia[ ]170 kB
10
04.2022

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

 

 

30
03.2022

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

 

 

 

Szczegóły

28
03.2022

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda" 20-21.05.2022

 

NOWOCZESNY TRENING FUNKCJONALNY W FIZJOTERAPII

TRENING FUNKCJONALNY CZY MEDYCZNY

20-21.05.2022 WYDZIAŁ REHABILITACJI, AWF WARSZAWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA

KOMUNIKAT II

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

ORGANIZATOR

 

             

 

PARTNER STRATEGICZNY

 

PARTNERZY

         

28
03.2022

Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”

 

 

 

Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych

„Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”

27 maja 2022 r.

Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, studentów i doktorantów. 

Zapraszamy serdecznie!

https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/skn

02
03.2022

Żegnaj Przyjacielu

 

 

Z wielkim bólem i smutkiem informujemy o nagłej śmierci Pana Profesora Piotra Majchera, Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, doktora habilitowanego, profesora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Pan Profesor zmarł 28 lutego 2022r., przeżywszy 57 lat. Straciliśmy wyjątkowego człowieka, mądrego, silnego, wybitnie zaangażowanego w problemy polskiej rehabilitacji. Straciliśmy lekarza, który z wielką pasją i oddaniem leczył swoich pacjentów. Profesor Piotr Majcher był wzorem pracowitości, szybkości i sprawności działania. Nie bał się trudnych spraw i nowych wyzwań. Potrafił szukać kompromisów, ale był zawsze stanowczy i robił wszystko, aby polska rehabilitacja rozwijała się dynamicznie.
Straciliśmy oddanego nauczyciela akademickiego, wychowawcę i mentora lekarzy.Straciliśmy przyjaciela, który był zawsze bezpośredni, otwarty, o niepowtarzalnym poczuciu humoru. Odszedł wspaniały człowiek - pozostaniesz Piotrze w naszej wiecznej pamięci. Bardzo nam Ciebie brakuje.
Z głębokim żalem żegnamy Pana Profesora Piotra Majchera oraz składamy wyrazy współczucia Jego Żonie, Dzieciom, Wnukom i bliskim.


Nabożeństwo żałobne w intencji Ś.P. Pana Profesora Piotra Majchera odprawione zostanie w Kościele parafialnym w Motyczu w dniu 7 marca 2022r. (poniedziałek) o godz.11:00.

Piotr Majcher tytuł zawodowy lekarza uzyskał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie w 1989r. W 1996r. uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych, a w 1997r. ukończył z wyróżnieniem specjalizację II stopnia z rehabilitacji medycznej. Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał w 2010r. W latach 1989-2004 pracował w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od roku 2004 był kierownikiem Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2006-2017 kierował Ośrodkiem Rehabilitacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie, gdzie zajmował się przede wszystkim rehabilitacją onkologiczną, rozwijając tą gałąź rehabilitacji w Polsce. Od października 2017r. do listopada 2021r. kierował Oddziałem Rehabilitacji 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie. W latach 2012-2015 był Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla województwa lubelskiego. W dniu 5 lipca 2018r. został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej, stanowisko to sprawował do teraz. Od 1990r. był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, gdzie od 2010r. pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Rehabilitacji Onkologicznej. Od 2013r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego, a w dniu 13 września 2019r. został wybrany na stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Pełnił wiele funkcji doradczych i edukacyjnych jako: konsultant medyczny i pełnomocnik ds. rozwoju naukowo-dydaktycznego uzdrowiska w Nałęczowie, członek Krajowej Rady Onkologii przy Ministrze Zdrowia, Wiceprzewodniczący Narodowej Rady Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ekspert w Zespole ds. opracowania koncepcji nowej ustawy o leczeniu uzdrowiskowym, ekspert Ministerstwa Zdrowia do spraw Map Potrzeb Zdrowotnych, zzłonek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Jako lekarz i ekspert w swojej dziedzinie, był także biegłym sądowym. Jako naukowiec, Profesor Piotr Majcher jest autorem 359 publikacji naukowych (165 prac oryginalnych) oraz promotorem dziesięciu rozpraw doktorskich, jak również członkiem rad naukowych i konsultantem czasopism naukowych: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Polski Przegląd Rehabilitacji.

26
10.2021

Tytuł Doktora Honoris Causa dla Profesora Krzysztofa Klukowskiego

 

 

26
10.2021

100-lecie Profesora Mariana Weissa

 

17
09.2021

Smutna Wiadomość

07
09.2021

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Perspektywy rehabilitacji kompleksowej"

Do 30 września potrwają zapisy uczestników Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pod hasłem: „Perspektywy rehabilitacji kompleksowej", która odbędzie się w dniach od 14 do 15 października w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty".

 

 

Proszę o zapoznanie się z materiałami załączonymi poniżej.

31
08.2021

Zmiana terminu XX Sympozjum PTReh

 

 

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Koleżanki i Koledzy, Sympatycy

 

W trosce o jak najlepszą organizację XX Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, oraz kierując się doniesieniami naukowymi wskazującymi na rozpoczęcie się niebawem czwartej fali zachorowań na COVID-19 organizator sympozjum Firma Targ w Krakowie wraz z Prezesem PTReh podjęli decyzję o przeniesieniu XX Sympozjum Naukowe PTReh oraz Targów Reha Innovations na


luty/marzec 2022 roku.


Mając szczególnie na uwadze dobro uczestników i zaproszonych gości oraz posiadając wiedzę na temat ograniczeń wynikających z polityk firm wystawienniczych oraz Uczelni Wyższych mających na celu przeciwdziałanie transmisji wirusa SARS-COV-2 serdecznie zapraszamy na wiosnę przyszłego roku, która z pewnością będzie obfitować w wiele niezapomnianych spotkań. Firma Targi w Krakowie, organizator wydarzenia, skontaktuje się w najbliższych dniach, z wszystkimi osobami które już zadeklarowały chęć udziału w sympozjum, w celu ustalenia dalszych szczegółów i decyzji.

Prezes PTReh
Prezes Firmy Targi w Krakowie