Rozpoczął się nabór na III edycję kursu online Extracorporeal Shock Wave Therapy przeznaczonego dla lekarzy rehabilitacji medycznej rekomendowanego przez Europejską  Radę Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European College of Physical and Rehabilitation Medicine) we współpracy ze Specjalnym Komitetem Naukowym ds Terapii Falą Uderzeniową ESPRM (Special Interest Scientific Committee for Shock wave Therapy). Kurs jest akredytowany przez Europejską Radę Akredytacyjną ds Kształcenia Podyplomowego UEMS (EACCME) i umożliwia uzyskanie 24 europejskich punktów edukacyjnych. Więcej informacji na temat kursu można znaleźć tutaj. Kurs rozpoczyna się 1 grudnia 2019 i potrwa 4 miesiące. Warunki przyjęcia i procedura rejestracji dostępne na stronie internetowej Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji .