Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji XII Kadencji

wybrany 14 Maja 2022 roku na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w Krakowie

 

Prezes ZG PTReh – dr n. med. Rafał Sapuła

Wiceprezes ZG PTReh - dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
Wiceprezes ZG PTReh - dr hab. n. med. Tomasz Saran

Sekretarz ZG PTReh - mgr Ewa Mazurkiewicz
Skarbnik ZG PTReh - mgr Anna Naklicka

 

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller
dr hab. n. med. Jacek Durmała
dr hab. n. med. Katarzyna Hojan
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc
dr n. med. Krzysztof Czernicki
lek. Dorota Hałasa-Majchrzak – zastępca sekretarza ZG PTReh
dr n. med. Jarosław Szczygieł

 

Redaktor Naczelny Advances in Rehabilitation - prof. dr. hab. Bartosz Molik

 

Sąd Koleżeński:

dr. n. med. Grzegorz Mąkosa - przewodniczący
dr hab. n. med. Iwona Rotter
dr n. med. Joanna Jabłońska-Brudło
dr. n. med. Wiesław Rycerski
lek. med. Sławomir Zaborek

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej PTReh:

dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski - przewodniczący
dr n. med. Marek Krasuski
lek. med. Krystyna Gamecka-Stanisławek
lek. med. Piotr Mazurkiewicz
lek. med. Jarosław Tomaszewski