Zarząd Główny Towarzystwa

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji X Kadencji

wybrany 14 października 2016 roku na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w Katowicach

 

Prezesdr hab. n. med. Jacek Durmała

Wiceprezes: dr hab. n. med. Piotr Majcher, prof. nadzw.

Wiceprezes: dr n. med. Rafał Sapuła

Sekretarz: dr n. med. Jacek Głodzik

Z-ca Sekretarza: dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka

Skarbnik: lek. Jolanta Janowska-Fabianowicz

Redaktor Naukowy: dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, prof. nadzw.

 

Członkowie Zarządu:

dr hab. n. med. Dariusz Jastrzębski

dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska, prof. nadzw.

dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

dr hab. n. med. Dominika Szalewska

dr hab. n. med. Beata Tarnacka

dr hab. n. med. Marta Woldańska-Okońska, prof. nadzw.

 

Członkowie Zarządu (Prezesi Zarządu Głównego poprzednich kadencji):

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

dr n. med. Marek Krasuski

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: dr n. med. Wiesław Rycerski

Członkowie:  lek. Paweł Leśniewski

dr n. med. Izabella Nyka

lek. Jarosław Tomaszewski

dr n. o kult. fiz. Jolanta Zwolińska

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: dr n. med. Grzegorz Mąkosa

Członkowie:  dr n. med. Janusz Bromboszcz

dr n. med. Joanna Filipowska

dr n. med. Kamila Gworys

prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak