Jeśli wykazujesz zainteresowania problematyką rehabilitacji, jeśli masz zawód związany z leczeniem usprawniającym, rehabilitacją osób niepełnosprawnych - możesz wstąpić do Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Zapoznaj się ze Statutem Towarzystwa. Sprawdź, gdzie najbliżej Twojego miasta zamieszkania znajduje się Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba zainteresowana rehabilitacją jeśli złoży odpowiedni Formularz rekrutacyjny poparty przez dwóch członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. (W formularzu rekrutacyjnym należy podać adresy mailowe członków zwyczajnych udzielających rekomendacji kandydatowi).

Członkowie wprowadzający powinni mieć aktualnie opłacone składki członkowskie. Akceptacja przez Członków wprowadzających odbywa się przez SORGA.
Wszystkie pola formularza powinny być wypełnione.
Deklaracje wypełnione na innym niż obowiązującym formularzu nie będą przyjmowane.

 

Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie:
https://ptreh.sorga.pl

 

Roczna składka członkowska wynosi 100 zł – płatna przez system SORGA (dla nowych Członków dostępne po wszystkich niezbędnych akceptacjach)
W wyjątkowych przypadkach na konto Bank Pekao SA:  04 1240 1545 1111 0010 3891 6909

W tytule przelewu należy napisać:
imię i nazwisko, adres, wpisowe, oddział do którego należy osoba

np. Jan Kowalski, Łódź, ul. Leśna 3, składka, oddział Łódzki PTReh.

Wpisowe zostaje wliczone na poczet składki członkowskiej w roku przyjęcia do Towarzystwa.

W przypadku odmowy przyjęcia kandydat zostanie poinformowany na podany w deklaracji adres e-mail, a wpisowe zwrócone na konto.

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja.doc)deklaracja.doc[ ]35 kB