14
10.2018

Nowości Cochrane Rehabilitation (październik 2018)

Porównanie efektywności ćwiczeń pod nadzorem, ćwiczeń w warunkach domowych i porady w zakresie spacerowania w leczeniu chorych z chromaniem przestankowym

Chromanie przestankowe to kurczowy ból kończyn dolnych występujący podczas chodzenia i podlegający redukcji po krótkim odpoczynku. Jest spowodowany niewystarczającym dopływem krwi tętniczej do mięśni kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy.

Terapia oparta na ćwiczeniach umożliwia istotną korzyść w zakresie redukcji objawów u pacjentów z chromaniem przestankowym. Wydaje się, obciążenie pacjenta racjonalnie stosowanymi ćwiczeniami poprawia funkcje śródbłonka naczyń i mitochondriów oraz adaptację metaboliczną w mięśniach szkieletowych, indukuje angiogenezę, zmniejsza aktywność procesów zapalnych w przebiegu miażdżycy, podwyższa skuteczność lokomocji, poprawia tolerancję bólu podczas wysiłku. Następne korzyści terapii ruchem to reukcja czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak cukrzyca, nadciśnienie i hipercholesterolemia. Można przypuszczać, że nadzorowana terapia ruchem zapewnia największą korzyść pacjentom z chromaniem przestankowym, jednak pozostaje ona niedostatecznie wykorzystanym narzędziem, a jej powszechne wdrożenie jest ograniczone z powodu braku warunków i finansowania. Strukturalizowane ćwiczenia w domu z elementami nadzoru (np. prowadzenie dzienników, stosowanie krokomierzy) oraz stosowanie porad dotyczących chodzenia wydają się ważną alternatywą dla ćwiczeń pod nadzorem.

Głównym celem przeglądu systematycznego Cochrane było dostarczenie dowodów na skuteczność nadzorowanych programów terapii wysiłkowej, programów terapii w domu oraz porad w zakresie zalecanego dystansu marszu w określonym czasie dla pacjentów z chromaniem przestankowym. Dodatkowymi celami była ocena wpływu tych trzech różnych interwencji na bezbolesny dystans chodu na bieżni, jakość życia i sprawność pacjentów.

Przegląd systematyczny przyniósł dowody o jakości Umiarkowanej do wysokiej wskazujące, że nadzorowane ćwiczenia zapewniają istotną korzyść w zakresie zasięgu marszu w porównaniu z programami ćwiczeń domowych i poradami mimo, że znaczenie kliniczne tej interwencji nie zostało ostatecznie wykazane. Przyszłe badania powinny skupiać się na wpływie ćwiczeń na jakość życia i inne zmienne ilustrujące funkcjonowanie i być zaprojektowane z długotrwałymi okresami obserwacji chorych.

Czytaj więcej...

 


Interwencje we wtórnej prewencji udaru mózgu mające na celu poprawę możliwych do zmiany czynników ryzyka. Czy rehabilitacja może zapobiec powtórnemu udarowi?

Udar mózgu to gwałtownie rozwijający się deficyt neurologiczny pochodzenia naczyniowego, który trwa 24 godziny i może prowadzić do deficytu neurologicznego spowodowanego ogniskowym uszkodzeniem mózgu. Zaburzenie wycofujące się przed upływem 24 godzin nazywamy przejściowym atakiem niedokrwiennym.

Według Światowej Organizacji Zdrowia udar mózgu jest drugą co do częstości przyczyną śmiertelności i obciążenia chorobą u osób w wieku 60 i więcej lat. Osoby, które doznały przejściowego ataku niedokrwiennego mają większe ryzyko nawrotu zaburzeń naczyniowych mózgu w następnym roku. Badania kohortowe wykazały, że ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego po przejściowym ataku niedokrwiennym utrzymuje się na wysokim poziomie przez co najmniej 10 lat. Niektóre stany, takie jak nadciśnienie, hiperlipidemia, migotanie przedsionków, cukrzyca i otyłość oraz czynniki związane ze stylem życia (palenie tytoniu, niedobór aktywności fizycznej, spożywanie alkoholu i niezdrowa dieta) mogą być celem prewencji wtórnej.

Celami kompleksowego leczenia osób po udarze mózgu są między innymi uzyskanie efektywnej współpracy chorych poprzez lepsze przestrzeganie zaleceń lekarskich i porad w zakresie stylu życia. Wykazano, że większość osób z udarem ma co najmniej jeden czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego i często są nie są one przedmiotem adekwatnych interwencji. Mimo udowodnienia skuteczności wtórnej profilaktyki, wielu pacjentów po udarze nie otrzymuje adekwatnego leczenia przeciwzakrzepowego, normalizującego ciśnienie tętnicze czy profil lipidowy. Tylko 31% osób po udarze i 35% po przejściowym ataku niedokrwiennym otrzymuje leczenie skojarzone obejmujące te trzy problemy, przy czym odsetek osób otrzymujących właściwe leczenie jest niższy wśród pacjentów starszych oraz dotkniętych większą niepełnosprawnością.

Przegląd systematyczny mający na celu ocenę skuteczności interwencji w celu skutecznego zapobiegania wtórnemu udarowi mózgu objął 42 badania z udziałem 33840 uczestników. Uzyskano wyniki ilustrujące różny poziom dowodów na skuteczność interwencji w celu wtórnego zapobiegania udarowi. Dowody na skuteczność interwencji edukacyjnych i behawioralnych dla redukcji modyfikowalnych czynników ryzyka pozostają na niskim lub umiarkowanym poziomie ze względu na brak konsekwentnie stosowanych metod pomiaru wyników, jak również niewystarczający czas trwania obserwacji.

Czytaj więcej: (https://rehabilitation.cochrane.org/interventions-improving-modifiable-risk-factor-control-secondary-prevention-stroke)

23
09.2018

Sprawozdanie ze zgromadzenia ogólnego ESPRM i Sekcji PRM UEMS

W dniach 6-9 września 2018 w Sztokholmie odbyło się zgromadzenie ogólne Zarządu Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykanej i Rehabilitacji (ESPRM) i Sekcji Medyny Fizykalnej i Rehabilitacji Europejskiej Unii Lekarzy Specjalstów (UEMS-PRM). Wzięli w nim udział prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa i dr med. Piotr Tederko, delegaci Naczelnej Rady Lekarskiej i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Ptrosze się zapoznać z załączonym sprawozdaniem

Załączniki:
Pobierz plik (d019f ESPRM UEMSPRM Stockholm.pdf)d019f ESPRM UEMSPRM Stockholm.pdf[ ]2600 kB

Nowe zasady uzyskiwania certyfikacji europejskiej droga uznania równoważności kompetencji

Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine - EBPRM) zmieniła zasady przyznawania tytułu Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine - FEBPRM) drogą uznania rónoważności kompetencji. Nowy system pozwala ubiegać się o uznanie równoważności kompetencji także osobom o mniejszym dorobku naukowym, za to posiadającym doświadczenie praktyczne w rehabilitacji. Szczegółowe zasady znajda Państwo TUTAJ

Poniżej kalkulator ułatwiający obliczenie posiadanych punktów. 

17
09.2018

Nowości Cochrane Rehabilitation (wrzesień 2018)

W najnowszym newsletterze Cochrane Rehabilitation znjadują się aktualizacje dowodów naukowych istotne dla rehabilitacji, zgodne z metodyką Cochrane.

Czytamy między:

Czy informacja zwrotna na temat aktywności fizycznej może poprawić chęć uczestniczenia w ćwiczeniach u osób po udarze mózgu?

Udar mózgu należy do głównych przyczyn niepełnosprawności. Do oczekiwanych istotnych efektów rehabilitacji osób po udarze mózgu należą promocja poprawy funkcjonalnej i zapobieganie wtórnym epizodom naczyniowym. Regularna aktywność fizyczna jest jedną z najważniejszych strategii zdrowia dla populacji ogólnej i powinna być stosowana także wobec osób po udarze mózgu. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca osobom starszym co najmniej 150 minut ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności tygodniowo. Osobom o ograniczonej sprawności ruchowej zalecane jest uprawianie aktywności fizycznej w celu poprawy równowagi i zapobiegania upadkom przez przynajmniej 3 dni w tygodniu. W przypadku, gdy stan zdrowia uniemożliwia im dostosowanie się do tych zaleceń rekomenduje się utrzymanie aktywności fizycznej w stopniu na jaki pozwalają na to możliwości i warunki. Obecnie dostępne są na rynku różnego rodzaju monitory aktywności fizycznej m. in. aplikacje na smartfony. Ich celem jest optymalizacja aktywności fizycznej użytkowników. Celem Systematycznego Przeglądu Cochrane było badanie, czy istnieją wiarygodne dowody na skuteczność takich urządzeń w populacji osób po udarze mózgu. 

Organiczna ilość i niska jakość zidentyfikowanych publikacji uniemożliwiła Autorom wyciągnijcie wniosków opartych na mocnych dowodach. Wydaje się, że używanie monitorów aktywności w celu dostarczenia użytecznej informacji zwrotnej na temat aktywności fizycznej nie może samo w sobie zwiększyć poziomu aktywności fizycznej u osób z udarem. Biorąc pod uwagę złożoność czynników zakłócających, dalsze badania powinny skupić się na określeniu, czy monitory aktywności mogą zapewnić wartość dodaną do strukturalnych programów modyfikujących zachowania zdrowotne mające na celu poprawę aktywności fizycznej. 

 

14
08.2018

Bliski termin zgłąszania sie na Europejski Egzamin specjalizacyjny z rehabilitacji medycznej

30 września 2018 mija termin zgłoszeń na egzamin na stopień Fellow of the European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM) świadczący o uzykaniu kompetencji zawodowych specjalisty rehabilitacji na poziomie europejskim. Jest to egzamin organizowany przez Europejską Radę Medycny Fizykalnej i Rehabilitacji (Eurpean Board of Physical and Rehabilitation Medicine - EBPRM) o charakterze dopełniającym do krajowego tytułu specjalisty. Egzamin przeznaczony jest wyłaczenie dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej. Posiadanie tytułu nie przynosi dodoatkowych uprawnień zawodowych, jednak jest powszechnie rozpoznawane przez zagranicznych pracodawców jako śiwdectwo konkretnych kwalifikacji specjalistycznych. 

Tegoroczna edycja egzaminu zaplanowana jest na 24 listopada 2018.

Czytaj dalej na temat egzaminu tutaj i tutaj.

Osoby zainteresowane udziałem w egzaminie proszone są o konkat mailowy z krajowym menedżerem EBPRM:

Piotr Tederko MD PhD FEBPRM
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Rehabilitacji
Barska 16/20 
02-315 Warszawa
e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mobile phone: +48506663718