07
04.2020

COVID-19 i rehabilitacja *aktualizacja*

Sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią SARS-Cov-2 powoduje istotne zmiany w praktyce rehabilitacji w różnych krajach Europy i świata. poniżej znajdą Państwo materiały ilustrujące podejścia tego problemu w różnych krajach, a także publikacje międzynarodowe dotyczące COVID-19 lub bezpośrednio związanej problematyki. Artykuł jest aktualizacją materiału zamieszczonego 27 marca 2020.

1) stanowisko SIMFER (Włoskiego Towarzystwa medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji)

2) Rekomendacje Komitetu Doradczego Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji przy Ministerstwie Zdrowia Republiki Słowenii udostępnione przez dr. Klemena Grabljeveca z University Rehabilitation Institute, Ljubljana, Slovenia

3) wytyczne fizjoterapii oddechowej w COVID-19 na podstawie zasobów Cochrane i BMJ

4) poradnik Zhejiang University School of Medicine (kompendium ogólne dla fachowców ochrony zdrowia zajmujących się pacjentami z COVID-19).

5) rekomednacje z Singapuru na podst. Archives of Physical Rehabilitation Medicine

6) Artykuł opisujący odległy efekt ARDs

7) wytyczne fizjoterapii oddechowej w COVID-19 z Lancashire Teaching Hospital (UK)

8) stanowisko UEMS

9) postępowanie w okresie następującym po fazie ostrej COVID-19: rehabilitacja i opieka paliatywna

10) FIZJOTERAPIA W INTENSYWNEJ OPIECE MEDYCZNEJ Przegląd piśmiennictwa (Chest, 2013)
11) OCENA FUNKCJONALNA OSOBY W STANIE KRYTYCZNYM: OKRES OSTRY, FAZA PO OKRESIE OSTRYM I OKRES PO HOSPITALIZACJI (PRZEGLĄD NARRATYWNY NARZEDZI DIAGNOSTYCZNYCH (Austr Crit Care, 2011)
12) RYZYKO TRANSMISJI OSTREJ INFEKCJI ODDECHOWEJ NA PERSONLE MEDYCZNY W CZASIE WYBRANYCH ZABIEGÓW NA DROGACH ODDECHOWYCH - intubacja, tracheostomia, bronchoskopia, wentylacja, odsysanie dróg oddechowych, inhalacje, fizjoterapia oddechowa, BiPAP, CPAP (PLOS ONE, 2012)
13) DYSPERSJA POWIETRZA PODCZAS KASZLU Z UŻYCIEM MASKI I BEZ NIEJ (PLOS ONE, 2012)
14 i 15) REHABILITACJA PO WYPISIE OSOBY HOSPITALIZOWANEJ ZE STANEM KRYTYCZNYM Z ZESPOŁEM SŁABOŚCI PO INTENSYWNEJ TERAPII (14: J Crit Care, 2015; 15: Cochrane Collaboration systematic review- J Cachexia Sarcopenia Muscle 2016)
16) COVID-19 Raport dla Oddziałów Rehbailitacji Stacjonarnej (American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, 2020)
17) Zapalenie serca w COVID-19 (JAMA, 2020)
18 i 19) Zajęcie układu krążenia w COVID-19 (18 - Nature Reviews, 2020; 19 - JAMA, 2020)
20) Objawy neurologiczne COVID-19
21 i 22) COVID-19 u dzieci (Pediatrics, 2020)
23) Charakterystyka kliniczna SARS-CoV-2 - metaanaliza (Clin Virol, 2020)
24) Charakterystyka kliniczna i epidemiologiczna COVID-19 (Lancet, 2020)
25) Charakterystyka kliniczna i ryzyko śmiertelności COVID-19 (Lancet, 2020)
26) Schemat przebiegu zakażeń COVID-19 (Rahme RJ)
27) System ochrony zdrowia wobec epidemii COVID-19 - doświadczenie włoskie (Lancet, 2020)
28) System ochrony zdrowia wobec epidemii COVID-19 - doświadczenie hiszpańskie (Lancet, 2020)
29) Lopinavir–Ritonavir u dorosłych z Covid-19 o cięzkim przebiegu (NEJM, 2020)
30) Chlorochina w COVID-19 (Antiviral Research, 2020)
31) KORONAWIRUSY: ZDOLNOŚĆ PRZETRWANIA NA POWIERZCHNIACH I WRAZLIWOŚĆ NA ŚRODKI BIOBÓJCZE (J Hosp Inf, 2020)
32) COVID-19 i osoby z chorobami nerwowo-mięsniowymi (stanowisko World Muscle Society)
33) FIZJOTERAPIA U OSÓB Z COVID-19 W OKRESIE OSTRYM W FAZIE SZPITALNEJ (J Physiother, 2020)

34) Działania podejmowane w zakresie organizacji rehabilitacji i medycyny fizykalnej w krajach członkowskich ESPRM: wyniki ankiety europejskiej (7.04.2020)

35) Zaproszenie na webinar przygotowany przez ESCMID (The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) “COVID-19: An unexpected pandemic challenge to unprepared health care systems”, piątek 10 kwietnia, 16.00 CET.

36) Fizjoterapia oddechowa w COVID-19 (J Physiother 2020)

Załączniki:
Pobierz plik (01 Simfer Covid.pdf)01 Simfer Covid.pdf[ ]297 kB
Pobierz plik (02 SLOVENIAN RECCOMENDATIONS FOR PRM INTERVENTIONS DURING SARS_CoV_2 EPIDEMICS.pdf)02 SLOVENIAN RECCOMENDATIONS FOR PRM INTERVENTIONS DURING SARS_CoV_2 EPIDEMICS.pdf[ ]181 kB
Pobierz plik (05 Singapur Arch PMR 2020.pdf)05 Singapur Arch PMR 2020.pdf[ ]3428 kB
Pobierz plik (06 The Long-Lasting Effects of the Acute Respiratory Distress Syndrome.pdf)06 The Long-Lasting Effects of the Acute Respiratory Distress Syndrome.pdf[ ]1181 kB
Pobierz plik (07 COVID19 RespiratoryPhysiotherapyManagementInformationandGuidance.pdf)07 COVID19 RespiratoryPhysiotherapyManagementInformationandGuidance.pdf[ ]214 kB
Pobierz plik (08 UEMS info - Covid19.pdf)08 UEMS info - Covid19.pdf[ ]186 kB
Pobierz plik (09 COVID-19 postacute.pdf)09 COVID-19 postacute.pdf[ ]108 kB
Pobierz plik (10 2013 Physiotherapy_in_intensive_care.pdf)10 2013 Physiotherapy_in_intensive_care.pdf[ ]437 kB
Pobierz plik (11 2011 Assessing physical function and activity for survivors of critical illness.pdf)11 2011 Assessing physical function and activity for survivors of critical illness.pdf[ ]332 kB
Pobierz plik (12 2012 Proceduty medyczne związne z ryzkiem transmisji ostrych infekcji oddechowych.pdf)12 2012 Proceduty medyczne związne z ryzkiem transmisji ostrych infekcji oddechowych.pdf[ ]272 kB
Pobierz plik (13 Exhaled Air Dispersion during Coughing.pdf)13 Exhaled Air Dispersion during Coughing.pdf[ ]598 kB
Pobierz plik (14 2015 Exercise-based rehabilitation in intensive care unit–acquired weakness.pdf)14 2015 Exercise-based rehabilitation in intensive care unit–acquired weakness.pdf[ ]780 kB
Pobierz plik (15 2016 Exercise rehabilitation following intensive care unit.pdf)15 2016 Exercise rehabilitation following intensive care unit.pdf[ ]215 kB
Pobierz plik (16 AAPMR raport dla oddziałów rehabilitacji stacjonarnej.pdf)16 AAPMR raport dla oddziałów rehabilitacji stacjonarnej.pdf[ ]267 kB
Pobierz plik (17 COVID-19 Cardiac Involvement.pdf)17 COVID-19 Cardiac Involvement.pdf[ ]1780 kB
Pobierz plik (18 COVID-19 Cardiovascular system.pdf)18 COVID-19 Cardiovascular system.pdf[ ]603 kB
Pobierz plik (19 COVID-19 Cardiovascular system (2).pdf)19 COVID-19 Cardiovascular system (2).pdf[ ]413 kB
Pobierz plik (20 COVID-19 Neurological Manifestations.pdf)20 COVID-19 Neurological Manifestations.pdf[ ]402 kB
Pobierz plik (21 COVID-19 Children.pdf)21 COVID-19 Children.pdf[ ]404 kB
Pobierz plik (22 COVID-19 Children 2.pdf)22 COVID-19 Children 2.pdf[ ]2028 kB
Pobierz plik (23 COVID-19 Clinical characteristics.pdf)23 COVID-19 Clinical characteristics.pdf[ ]815 kB
Pobierz plik (24 COVID-19 Epidemiological and clinical characteristics.pdf)24 COVID-19 Epidemiological and clinical characteristics.pdf[ ]641 kB
Pobierz plik (25 COVID-19 Clinical course risk factors mortality.pdf)25 COVID-19 Clinical course risk factors mortality.pdf[ ]395 kB
Pobierz plik (26 COVID-19 Epidemiologic scheme (Rahme RJ).pdf)26 COVID-19 Epidemiologic scheme (Rahme RJ).pdf[ ]849 kB
Pobierz plik (27 COVID-19 Prediction.pdf)27 COVID-19 Prediction.pdf[ ]477 kB
Pobierz plik (28 COVID-19 Spanish experience.pdf)28 COVID-19 Spanish experience.pdf[ ]45 kB
Pobierz plik (29 COVID-19 Lopinavir–Ritonavir.pdf)29 COVID-19 Lopinavir–Ritonavir.pdf[ ]619 kB
Pobierz plik (30 COVID-19 chloroquine.pdf)30 COVID-19 chloroquine.pdf[ ]169 kB
Pobierz plik (31 COVID-19 cornavirus persistence on surfaces biocidal efficacy.pdf)31 COVID-19 cornavirus persistence on surfaces biocidal efficacy.pdf[ ]267 kB
Pobierz plik (32 COVID-19 people with neuromuscular disorders.pdf)32 COVID-19 people with neuromuscular disorders.pdf[ ]139 kB
Pobierz plik (33 COVID-19 Physiotherapy acute.pdf)33 COVID-19 Physiotherapy acute.pdf[ ]800 kB
Pobierz plik (36 physiotherapy management in acute covid.pdf)36 physiotherapy management in acute covid.pdf[ ]800 kB
27
03.2020

COVID-19 i rehabilitacja

W związku ze zmianami w systemach działania rehabilitacji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego poniżej zamieszczamy materiały ilustrujące podejścia tego problemu w różnych krajach wyrażając nadzieje, że mogą być inspiracją dla Państwa w Ich decyzjach organizacyjnych i terapeutycznych. Materiały są w języku angielskim:

1) stanowisko SIMFER (Włoskiego Towarzystwa medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji) udostępnione przez Prof. Paolo Boldriniego, byłem Przewodniczącego SIMFRR, Sekretarza generalnego ESPRM)

2) Rekomendacje Komitetu Doradczego Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji przy Ministerstwie Zdrowia Republiki Słowenii udostępnione przez dr. Klemena Grabljeveca z University Rehabilitation Institute, Ljubljana, Slovenia   

3) wytyczne fizjoterapii oddechowej w COVID-19 na podstawie zasobów Cochrane i BMJ 

4) poradnik Zhejiang University School of Medicine (kompendium ogólne dla fachowców ochrony zdrowia zajmujących się pacjentami z COVID-19).

5) rekomednacje z Singapuru na podst. Archives of Physical Rehabilitation Medicine

6) Artykuł opisujący odległy efekt ARDs

7)  wytyczne fizjoterapii oddechowej w COVID-19 z Lancashire Teaching Hospital (UK)

8) stanowisko UEMS

9) postępowanie w okresie następującym po fazie ostrej COVID-19: rehabilitacja i opieka paliatywna

17
03.2020

XXII Europejski Kongres Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji: Belgrad 2020 - zmiana terminu

Z upoważnienia Organizatorów 22 Europejskiego Kongresu Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji (ESPRM 2020) informuję, że na skutek decyzji WHO dotyczących pandemii COVID-19 mając na względzie zdrowie uczestników, ich współpracowników, bliskich i pacjentów ogłaszam wspólną decyzję Przewodniczącej Kongresu i Komitetu Wykonawczego ESPRM o przesunięciu Kongresu na

19 - 23 września 2020 r

Dotychczasowy program, a także miejsce Kongresu nie ulegają zmianie.

05
03.2020

22 Europejski Kongres Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ESPRM 2020), Belgrad, Serbia - warsztaty przedkonferencyjne

Z przyjemnością zawiadamiam o bogatej ofercie przedkonferencyjnych warsztatów organizowanych przy okazji XXII Kongresu ESPRM w Belgradzie.

 • Pęcherz neurogenny - interpretacja wyników badania urodynamicznego
 • Wprowadzenie do ClinFit (Clinical Functional Information Tool): nowe oparte na ICF narzędzie do pomiaru klinicznego funkcjonowania pacjenta w rehabilitacji
 • Analiza chodu osób ze stwardnieniem rozsianym
 • Ocena układu krążenia w kontekście ryzyka zdarzeń niepożądanych w trakcie rehabilitacji
 • Zastosowanie metod manualnych w leczeniu chorych z dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego
 • odległe skutki raka i efekty niepożądane leczenia chorób nowotworowych
 • Specyfika elektrodiagnostyki u dzieci
 • Rdzeniowy zanik mięśni - nowe terapie i nowe wyzwania
 • Nowe przewlekłe zaburzenia zdrowia w populacji (warsztat poświęcony HIV i pochodnym stanom)
 • Współczesne trendy w ocenie i leczeniu zachowawczym dzieci ze skolioza idiopatyczną i innymi deformacjami kręgosłupa
 • Wgląd we wkład Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS w opartym na ICF zarzadzaniu rehabilitacją w Europie
 • Istotne zagadnienia i wyzwania rehabilitacji onkologicznej
 • Modele rehabilitacji onkologicznej i stosowania ćwiczeń u pacjentów z chorobami nowotworowymi
 • Wielodyscyplinarna rehabilitacja pacjenta z ciężką chorobą umysłową
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w medycynie fizykalnej i rehabilitacji
 • Mezoterapia w bólach krzyża
 • Neurofizjologiczne podstawy fizykoterapii
 • Ocena funkcji ręki w chorobie zwyrodnieniowej
 • Zaawansowane technologie w rehabilitacji
 • Zastosowanie elektrodiagnostyki w lokalizacji uszkodzenia nerwów obwowodowych kończyny górnej i dolnej

Poniżej program warsztatów dostępnych dla uczestników za symboliczna cenę.   

Załączniki:
Pobierz plik (Belgrade Workshops 1-2 May 2020.pdf)Belgrade Workshops 1-2 May 2020.pdf[ ]8583 kB
15
02.2020

Nowości Cochrane Rehabilitation (luty 2020)

Nauka czytania u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Niepełnosprawność intelektualna jest definiowana jako iloraz inteligencji (IQ) na poziomie dwóch lub więcej odchyleń standardowych poniżej średniej populacji lub bezwzględny wynik IQ poniżej 70. Niepełnosprawność intelektualna wpływa na funkcjonowanie w obszarze poznawczym (uczenie się, rozwiązywanie problemów, osąd) i adaptacyjnym (czynności podejmowane samodzielnie). Niepełnosprawność intelektualna dotyczy około 1% populacji, przy czym 85% spośród osób z niepełnosprawnością intelektualną reprezentuje łagodny stopień upośledzenia.

Niezbędna w dzisiejszym świecie umiejętność czytania i pisania jest jedną z kompetencji intelektualnych, która bywa trudna do osiągnięcia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Powszechne jest przekonanie, że ułatwienie osiągnięcia umiejętności czytania jest podstawowym warunkiem integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Niepełnosprawność intelektualna obejmuje niejednorodną grupę zaburzeń o zróżnicowanym wpływie na rozwój umiejętności. Zdolność czytania i rozumienia koreluje z kompetencjami w zakresie języka mówionego, świadomością fonemiczną, przetwarzaniem fonologicznym, pamięcią roboczą, funkcją wykonawczą i zdolnością wnioskowania. Zrozumienie tych zależności jest istotne w planowaniu opartych na dowodach naukowych programów edukacyjnych. Aktualny przegląd systematyczny Cochrane poświęcony analizie skuteczności interwencji terapeutycznej mającej na celu naukę czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ma na celu zebranie naukowych podstaw dla praktyki klinicznej, sposobu nauczania i orientację przyszłych badań w tym zakresie.

Celem pracy była ocena skuteczności interwencji edukacyjnej w zakresie umiejętności czytania u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Do analizy włączono 7 randomizowanych badań opublikowanych przed październikiem 2019 r. pochodzących z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii. W 4 badaniach ujawniono źródła finansowania. W analizowanych próbach ogółem wzięło udział 352 uczniów w wieku 4–21 lat z niepełnosprawnością intelektualną. Interwencje w postaci nauki czytania porównano z grupami kontrolnymi (obserwacja bez interwencji, osoby z listy oczekujących, interwencja edukacyjna bez nauki czytania lub interwencja nakierowana jedynie na skupienie uwagi). Obszarami interwencji były: świadomość literowo-dźwiękowa (świadomość fonologiczna i fonika), konwersja dźwięków w słowa (kodowanie semantyki), czytanie słów (przetwarzanie leksykalne), poprawne wymawianie słów pisanych (dekodowanie) oraz budowanie słownictwa (umiejętności językowe). Metody interwencji obejmowały rozpoznawanie słów pisanych i ich wypowiadanie, przy czym stosowane techniki czytania to (a) bezpośrednie, wyraźne instrukcje; (b) modelowanie; (c) ćwiczenia; (d) wyrabianie automatyzmu lub płynności; (e) systematyczne podpowiedzi i ich wycofywanie; (f) korekcyjne informacje zwrotne; oraz (g) strukturalizacja. W przeglądzie omówiono również znaczenie różnych czynników wpływających na rozwój umiejętności czytania. Jako pierwszorzędowe wyniki przyjęto świadomość fonologicznej, umiejętność czytania słów, dekodowania, zdarzenia niepożądane. Jako drugorzędne wyniki uznano płynność w trakcie czytania na głos i umiejętności językowe. Stwierdzono istnienie dowodów na poziomie 1) niskim do umiarkowanego na wpływ interwencji na podstawowe umiejętności czytania; 2) umiarkowanym na wpływ interwencji na świadomość fonologiczną, biegłość w czytaniu na głos i umiejętności językowe; oraz 3) niski na wpływ interwencji na umiejętność dekodowania. W żadnym z badań nie obserwowano skutków ubocznych. Stwierdzono ryzyko stronniczości, głównie ze względu na brak zaślepienia uczestników i/lub osób uczących oraz oceniających wyniki. Wyniki przeglądu dostarczają dowodów, że interwencje mające na celu naukę czytania skutkują niewielką lub umiarkowaną poprawą świadomości fonologicznej, zdolności czytania słów, dekodowania, ekspresji i rozumienia mowy oraz płynności w mówieniu. Wnioski są zbieżne z wynikami wcześniejszych badań.

Niski do umiarkowanego poziom jakości dowodów jest skutkiem ograniczonej liczby badań zakwalifikowanych do przeglądu i małej liczby uczestników. Protokoły przyszłych badań powinny uwzględnić większą liczność prób, spełnienie kryteriów zaślepienia, ukierunkowanej na wieloskładnikową interwencję w nauce czytania. Celem przyszłych przeglądów systematycznych i metaanaliz powinno być opracowanie wytycznych w zakresie czasu trwania interwencji i kwalifikację uczestników reprezentujących szerszy przedział wiekowy oraz segregacja uczestników w grupach wiekowych (przedszkolna, uczniowie szkoły podstawowej, młodzież, młodzi dorośli itp.). Te modyfikacje umożliwiłyby opartą na dowodach poprawę jakości praktyki w zakresie nauki czytania dla szerszego segmentu populacji z niepełnosprawnością intelektualną.

Czytaj dalej

 

Oczekiwania poprawy stanu zdrowia i przewidywanie wyników u osób z niespecyficznym bólem dolnego odcinka kręgosłupa: przegląd czynników prognostycznych

Ból dolnego odcinka kręgosłupa jest najczęstszą dolegliwością populacji osób dorosłych i główną przyczyną niepełnosprawności. Większość pacjentów cierpi z powodu bólu niespecyficznego, czyli bólu, którego nie można przypisać konkretnej patologii, takiej jak uszkodzenie strukturalne czy zapalenie. 60 - 80% osób z bólem dolnego odcinka kręgosłupa zgłaszających się do lekarza ma ryzyko odczuwania dolegliwości w rocznym okresie obserwacji.

Chociaż dotychczas nie zidentyfikowano najistotniejszych przyczyn większości przypadków niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa, to jednak stwierdzono szereg czynników powiązanych z gorszym rokowaniem, takich jak podeszły wiek, zły ogólny stan zdrowia, niepełnosprawność, stres, niekorzystny profil behawioralnym zaburzenia poznawcze, wymagająca wysiłku praca i uwikłanie w proces odszkodowawczy. Wykazano ponadto, że adekwatność oczekiwań pacjentów w zakresie wyników leczenia i powrotu do zdrowia mają związek z wynikami leczenia. Biorąc pod uwagę, że jest to potencjalnie modyfikowalny czynnik prognostyczny, aktualny przegląd Cochrane skupia się na tym zagadnieniu.

Celem przeglądu było ustalenie, czy u osób cierpiących na bóle dolnego odcinka kręgosłupa pozytywne oczekiwanie powrotu do zdrowia wpływa na odczuwanie bólu, powrót do aktywności i powrót do pracy po leczeniu. Sześćdziesiąt publikacji spełniło kryteria włączenia, w tym zidentyfikowano 50 badań nadawało się do syntezy opisowej, zaś 24 przedstawiały wyniki do opracowania metaanalitycznego. Ogółem w analizowanych badaniach wzięło udział 30.530 osób.

Stwierdzono obecność dowodów średniej jakości na silny związek pozytywnych oczekiwań na wynik w postaci powrotu do pracy lub utrzymania pracy. Mniej pewne były związki rokowania z poziomem zaburzeń funkcjonalnych i intensywności bólu (umiarkowany związek). Stwierdzono obecność dowodów niskiej jakości na związek oczekiwań pacjenta i klinicznie istotnych wyników leczenia. Konieczne są dalsze badania w celu oceny właściwości psychometrycznych pomiaru oczekiwań pacjentów.

Czytaj dalej