17
12.2018

13 Światowy Kongres Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, Kobe 9-16 czerwca, 2019

W dniu 7 stycznia 2019 roku mija termin zgłaszania prac na 13 Światowy Kongres Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej odbywający się w Kobe w Japonii w dniach 9-16 czerwca, 2019.

Więcej na temat Kongresu znajdziesz TUTAJ.

Aby zapoznac się z tematami abstraktów, kliknij TUTAJ.

Aby zgłosić pracę, wejdź TUTAJ

 

16
11.2018

Nowości Cochrane Rehabilitation - listopad 2018

Czy interwencje mające na celu zmniejszenie liczby upadków osób starszych w placówkach opiekuńczych i szpitalach są skuteczne?

Istnieje wiele wewnątrz- i zewnątrzpochodnych czynników odpowiedzialnych za upadki u osób starszych. Interwencje mające na celu zapobieganie upadkom, takie jak ćwiczenia fizyczne, farmakoterapia (np. suplementacja witaminą D), przystosowanie środowiska lub zastosowanie technologii wspomagających funkcjonowanie (np. systemy alarmowe), interwencje socjalne i edukacyjne pozostają w powszechnym użyciu i ich skuteczność jest przedmiotem badań. Najbardziej zasadne wydają się interwencje kompleksowe łączące wiele strategii dobieranych w oparciu o indywidualną ocenę czynników ryzyka upadku.

Najnowszy przegląd Cochrane jest aktualizacją poprzedniej analizy podsumowującej istniejące dowody wpływu ukierunkowanych interwencji mających na celu zapobieganie upadkom stosowanych jako uzupełnienie rutynowej opieki w ośrodkach opieki długoterminowej i szpitalach. Obecnie przeanalizowano 95 randomizowanych badaniach kontrolowanych, spośród których 13 analizuje efektywność kompleksowych interwencji.

Wyniki wskazują, że ośrodkach opiekuńczych wpływ ćwiczeń i farmakoterapii na zapobieganie upadkom jest nadal niepewny. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że suplementacja witaminą D zmniejsza częstość, ale nie ryzyko upadku, podczas gdy wpływ interwencji wieloczynnikowych na częstość upadków jest niepewny i mogą one odgrywać niewielka role w redukcji ryzyka upadków.

Również w opiece szpitalnej efektywność fizjoterapii dodanej do standardowego postępowania daje niepewny efekt w odniesieniu do częstości upadków i ryzyka upadku.

Interwencje kompleksowe mogą zmniejszyć częstość występowania upadków u pacjentów po ostrym okresie choroby, jednak w tych okolicznościach wpływ interwencji terapeutycznych na ryzyko upadku jest nadal niepewny.

Czytaj dalej...

09
11.2018

Kurs online dla lekarzy rehabilitacji: fala uderzeniowa

 

 
 
European College of Physical and Rehabilitation Medicine organizuje drugą edycję kursu dla lekarzy rehabilitacji  Extracorporeal Shock Wave Therapy który rozpoczyna się 1 grudnia 2018 i potrwa cztery miesiące. W ubiegłym roku niektórzy lekarze z Polski wzięli udział w pierwszej edycji tego szkolenia. 
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim. Kur będzie odbywał się za niewielką opłatą niezbędną do pokrycia wydatków związanych z jego organizacją. 
Udział w kursie wiąze się z bezpłtnym otrzymaniem indywudalnego kodu pozwalającego na dostep do e-booka Sonographic atlas for common musculoskeletal pathologies, autor: Levent Ozcakar (cena w sprzedaży € 85,00) dystrybuowanego po rejestracji. Zaliczenie kursu wiąże się z uzyskaniem certyfikatu zaświadczającego o osiagnięciu teoretycznych kompetencji do stosowania ESWT i 24 europejskich punktów edukacyjnych.
Okres rejestracji na kurs upływa z końcem listopada. Czytaj dalej
 
06
11.2018

Annals Of Physical And Rehabilitation Medicine, szóste pod względem rangi naukowej czasopismo rehabilitacyjne

Francuskie czasopismo redagowane przez Profesora Dominica Pérennou Annals of Physical and Rehabilitation Medicine zostało indeksowane przez Journal Citation Reports (JCR) na szóstym miejscu wśród czasopism poświeconych rehabilitacji z indeksem impact factor na poziomie 3.4.

06
11.2018

Wybory w Europejskiej Akademii Rehabilitacji Medycznej, Ateny, 19 października 2018

Podczas ostatniej sesji Europejskiej Akademii Rehabilitacji Medycznej - European Academy Of Rehabilitation Medicine (EARM) goszczonej przez Greckie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji odbyły się wybory nowych władz i inauguracja nowych Członków Akademii.

Nowym Przewodniczącym Akademii został Profesor Henk Stam z Holandii, Prezydent Europejskiej Federacji i Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ESPRM) w latach 2003-2007, obecny redaktor naczelny (wraz z profesorem Kristianem Borgiem ze Szwecji) czasopisma Journal of Rehabilitation Medicine, Profesor Stam jest inicjatorem konkursu TESC (Trans European Scientific Contest) i wieloletnim wykładowcą European School Marseille on Motor Disabilities.

Nowym Wiceprzewodniczącym EARM został wybrany Profesor Gerold Stucki ze Szwajcarii, Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ISPRM) w latach 2010-2012

Doktor Angela McNamara z Irlandii, zostaje ponownie wybrana sekretarzem generalnym

Profesor Jolanta Kujawa, przewodnicząca Komitetu ds. Informacji i Komunikacji ESPRM, jako nowy członek EARM, wygłosiła wykład inauguracyjny.

Profesor Elena Ilieva z Bułgarii, przewodnicząca Komitetu Statutowego ESPRM została wybrana nowym członkiem Akademii

Profesor Xanthi Michail z Grecji będąca bezpośrednim byłym Prezydentem EARM odebrała gratulacje za dotychczasową działalność na rzecz medycyny fizykalnej i rehabilitacji w Europie. 

Załączniki:
Pobierz plik (_EARM _elections October 19,2018_vk.pdf)_EARM _elections October 19,2018_vk.pdf[ ]373 kB