06
05.2020

Certyfikacja europejskich specjalistów medycyny fizykalnej i rehabilitacji drogą egzaminu: otwarcie rejestracji kandydatów

Z przyjemnością informuję, o otwarciu naboru na Europejski Egzamin z Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji stwarzający szansę na otrzymanie tytułu Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM). Tytuł ten oznacza on osiągnięcie kompetencji zawodowych w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji na poziomie europejskim. 

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU?

lekarze z tytułem specjalisty rehabilitacji medycznej. 

W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANY BĘDZIE EGZAMIN?

Egzamin odbędzie się jednocześnie w krajach członkowskich lub stowarzyszonych Sekcji UEMS-PRM. Do zdania egzaminu konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej 60 ze 100 pytań wielokrotnego wyboru. Zakres pytań odpowiada podstawie programowej kształcenia podyplomowego w medycynie fizykalnej i rehabilitacji. Materiały edukacyjne przydatne w trakcie przygotowania do egzaminu dostępne są po zalogowaniu na tej stronie

Więcej szczegółów dotyczących przebiegu egzaminu znajdziesz tutaj.

Przewidywane miejsce i czas egzaminu:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; ul. Spartańska 1, 02-637, Warszawa, 27 listopada 2020 r.

JAKIE SĄ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI?

Posiadacz tytułu FEBPRM ma kompetencje zawodowe na poziomie europejskim, co jest anonsowane w upublicznionym spisie certyfikowanych specjalistów i korzysta ze:

 1. zredukowanej opłaty subskrypcyjnej czasopism naukowych z medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym Journal of Rehabilitation MedicineEuropean Journal of Physical and Rehabilitation MedicineAnnals of Physical and Rehabilitation Medicine)
 2. zniesionej lub zredukowanej opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w kursach i kongresach w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym europejskich kongresów medycyny fizykalnej i rehabilitacji

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Rejestracja Kandydata

(przed przystąpieniem do rejestracji zalecam nawiązanie kontaktu z Krajowym Menedżerem EBPRM na obszar Polski: Piotr Tederko, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 506663718 i przesłanie do wglądu skanu dyplomu specjalizacyjnego)

Termin rejestracji kandydatów na egzamin upływa 30 września 2020 r. i nie podlega przedłużeniu. 

29
04.2020

Nowości Cochrane Rehabilitation, kwiecień 2020

Wpływ ćwiczeń fizycznych na występowanie, nasilenie i czas trwania ostrych infekcji dróg oddechowych

 

Ostre infekcje dróg oddechowych są główną przyczyną ostrych zachorowań i trzecią co do częstości przyczyną umieralności na świecie. Są odpowiedzialne za co najmniej 6% niepełnosprawności na całym świecie i powodują znaczne obciążenia ekonomiczne. Mogą być spowodowane przez wirusy lub bakterie, i są klasyfikowane jako infekcje górnych dróg oddechowych (obszar od ujścia nozdrzy do strun głosowych) i infekcje dolnych dróg oddechowych (obszar pod strunami głosowymi, w tym płuca). Według Światowej Organizacji Zdrowia ostre infekcje dróg oddechowych są zdefiniowane jako infekcje dróg oddechowych trwające krócej niż 30 dni, a objawy kliniczne to spektrum od zwykłego przeziębienia do zapalenia płuc. Przebieg kliniczny ostrych infekcji dróg oddechowych może być nieprzewidywalny, szczególnie w krajach rozwijających się. Leczenie obejmuje spoczynek, leki objawowe i, jeśli wskazane, antybiotykoterapię. Istotne znaczenie mają są strategie profilaktyki ostrych infekcji dróg oddechowych, od promowania zdrowych przyzwyczajeń , takich jak regularna aktywność fizyczna i, jeśli dostępne, szczepienia, po zaprzestanie szkodliwych nawyków, takich jak palenie. Istnieją przesłanki, że prawidłowo zaplanowany i ustrukturyzowany program ćwiczeń może być przydatny w poprawie stanu zdrowia osób i leczeniu ostrych infekcji dróg oddechowych poprzez zmniejszenie zapadalności, nasilenia i czasu trwania.

Celem systematycznego przeglądu Cochrane była ocena skuteczności ćwiczeń w zakresie zapadalności, nasilenia lub czasu trwania ostrych infekcji dróg oddechowych w populacji ogólnej. Interwencję polegająca na ćwiczeniach fizycznych porównywano z brakiem ćwiczeń lub zwykłym postępowaniem. Główne oceniane wyniki obejmowały liczbę epizodów ostrej infekcji dróg oddechowych w skali rocznej, odsetek uczestników badania, którzy doświadczyli co najmniej jednej ostrej infekcji dróg oddechowych w okresie badania, nasilenie objawów ostrej infekcji dróg oddechowych, liczbę dni objawów w 12-tygodniowej obserwacji oraz liczba dni objawowych na epizod choroby. Drugorzędowymi wynikami były laboratoryjne parametry układu odpornościowego, jakość życia, koszty ponoszone przez pacjenta, uboczne efekty ćwiczeń i wykonywanie zaleceń w grupie interwencji. Niniejszy przegląd jest aktualizacją przeglądu opublikowanego w 2015 r. W bieżącym przeglądzie zidentyfikowano 14 randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem 1377 osób w wieku od 18 do 85 lat, w tym osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. W żadnym z włączonych badań nie porównywano ćwiczeń fizycznych ze zwykłą opieką. Większość badanych interwencji polegała na stosowaniu ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności (chodzenie, trening bieżniowy, jazda na rowerze, lub ich kombinacja) co najmniej trzy razy w tygodniu, przez 30 - 45 minut. Czas obserwacji wynosił od co najmniej 1 tygodnia do maksymalnie 36 tygodni (mediana 12 tygodni).

 Zidentyfikowano dowody niskiej jakości, na efektywność ćwiczeń w postaci zmniejszenia ilości epizodów ostrych infekcji dróg oddechowych oraz odsetka uczestników, którzy doświadczyli co najmniej jednego epizodu w okresie badania. Autorzy znaleźli również niskiej jakości dowody, że ćwiczenia zmniejszają nasilenie objawów ostrej infekcji dróg oddechowych, liczbę dni z objawami w ciągu 12 tygodni okresu obserwacji oraz liczbę dni z objawami na epizod choroby. W odniesieniu do wtórnych wyników badania autorzy znaleźli dowody od umiarkowanej do niskiej jakości, że ćwiczenia fizyczne nie mają wpływu na wskaźniki laboratoryjne układu odpornościowego oraz dowody o umiarkowanej jakości na brak wpływu ćwiczeń na jakość życia i koszty dla pacjenta, oraz niskiej jakości dowody na brak objawów ubocznych i spełniania zaleceń terapeutycznych w grupach interwencji.

Przyczyną redukcji poziomu dowodów były ograniczenia w metodologii na etapie projektów badawczych, ich realizacji i niedokładności wyników. W projektowaniu dalszych randomizowanych kontrolowanych badań ważne jest by zadbać o właściwy dobór pacjentów, zaślepienie oceniających, raportowanie wszystkich analizowanych wyników i rejestrację protokołów badań. Ponadto przyszłe badania powinny obejmować porównanie ćwiczeń fizycznych ze zwykłą opieką. Czytaj dalej...

 

Zastosowanie biofeedback w leczeniu zespołu jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego jest przewlekłym zaburzeniem czynnościowym manifestującym się bólem brzucha, zaburzeniem rytmu wypróżnień, wzdęciami i dyskomfortem towarzyszącym wypróżnieniom. W przebiegu mogą dominować biegunkę, zaparcia lub oba typy objawów. Choroba dotyczy około 11% populacji światowej, występuje częściej u kobiet. 30% osób dotkniętych konsultuje się z lekarzami. Zespół jelita drażliwego ma związek z dysfunkcją lękową i jest rozpoznawany rzadziej (25%) u osób powyżej 50 roku życia i wpływa na ich jakość życia.

Celem niniejszego systematycznego przeglądu Cochrane była ocena skuteczności i bezpieczeństwa interwencji opartych na sprzężeniu zwrotnym (biofeedback) u osób z zespołem jelita drażliwego. Przeanalizowano osiem randomizowanych kontrolowanych badań opublikowanych w siedmiu artykułach przed lipcem 2019 r. Biofeedback definiuje się jako monitorowanie w czasie rzeczywistym sygnałów fizjologicznych pacjenta poddanego terapii, i przekazywaniu jej jako informacji zwrotnej w celu poprawy objawów i polepszenia wydolności. Do wykorzystywanych objawów należą (i) zmiany temperatury ciała, (ii) przewodnictwo elektryczne skóry, (iii) zmienność rytmu serca, (iv) aktywność mięśni i (v) wzorce oddychania. W badaniach porównywano interwencję biofeedback z pozornym biofeedback, terapia poznawczo-behawioralna, placebo lub brakiem leczenia. W badaniach brało udział 300 osób dorosłych ze zdiagnozowanym zespołem jelita drażliwego. Analizowano poprawę kliniczną objawów zespołu jelita drażliwego, zmiany jakości życia i obecność zdarzeń niepożądanych biofeedback i terapii poznawczej.

Na podstawie analizy nie zidentyfikowano wystarczających dowodów dobrej jakości powalających stwierdzić skuteczność interwencji biofeedback w redukcji objawów zespołu jelita drażliwego. Odnotowano pewne pozytywne wyniki biofeedback, gdy jest on stosowany w wieloskładnikowej interwencji psychologicznej, w porównaniu z grupą kontrolną pozostającą bez leczenia, w zakresie objawów klinicznych, depresji i lęku, ale jakość uzyskanych dowodów jest bardzo niska, a efekt niepewny. Biofeedback może być skuteczniejszy w porównaniu z hipnoterapią. W porównaniu do terapii psychologicznej biofeedback nie zmniejsza ogólnych objawów zespołu jelita drażliwego ani bólu brzucha. Biofeedback, gdy jest stosowany ze standardową terapią i w porównaniu ze standardową terapią samą lub z pozorną biofeedbackiem, może prowadzić do ogólnego zmniejszenia objawów. Istniejące dane dotyczące skuteczności biofeedbacku w przypadku zespołu jelita drażliwego są ograniczone i niepewne. Potrzebne są dobrze zaprojektowane badania, uwzględniające pełne raportowanie procedur zaślepienia uczestników i badaczy, jak również objawów niepożądanych. Czytaj dalej...

 

 

 

22
04.2020

Zdalny kurs BIOMECHANICS4REHAB

Z przyjemnością zawiadamiam o otwarciu naboru na kurs zdalny dotyczący oceny biomechanicznej, przeznaczony dla lekarzy rehabilitacji. Kurs jest organizowany przez Instytut Biomechaniki w Walencji, częściowo finansowany z unijnych środków programu  Leonardo DaVinci (2013-1-TR1-LEO05-47549) i akredytowany przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ESPRM).  Jest to już czwarta edycja tej interesującej inicjatywy edukacyjnej.

Kurs ma 40 godzin dydaktycznych i będzie się odbywał w okresie 25 maja - 24 lipca 2020.

Zapisy i szczegółowe informacje są dostępne tutaj.  

Załączniki:
Pobierz plik (Biomechanics4Rehab.pdf)Biomechanics4Rehab.pdf[ ]99 kB
07
04.2020

COVID-19 i rehabilitacja *aktualizacja*

Sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią SARS-Cov-2 powoduje istotne zmiany w praktyce rehabilitacji w różnych krajach Europy i świata. poniżej znajdą Państwo materiały ilustrujące podejścia tego problemu w różnych krajach, a także publikacje międzynarodowe dotyczące COVID-19 lub bezpośrednio związanej problematyki. Artykuł jest aktualizacją materiału zamieszczonego 27 marca 2020.

1) stanowisko SIMFER (Włoskiego Towarzystwa medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji)

2) Rekomendacje Komitetu Doradczego Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji przy Ministerstwie Zdrowia Republiki Słowenii udostępnione przez dr. Klemena Grabljeveca z University Rehabilitation Institute, Ljubljana, Slovenia

3) wytyczne fizjoterapii oddechowej w COVID-19 na podstawie zasobów Cochrane i BMJ

4) poradnik Zhejiang University School of Medicine (kompendium ogólne dla fachowców ochrony zdrowia zajmujących się pacjentami z COVID-19).

5) rekomednacje z Singapuru na podst. Archives of Physical Rehabilitation Medicine

6) Artykuł opisujący odległy efekt ARDs

7) wytyczne fizjoterapii oddechowej w COVID-19 z Lancashire Teaching Hospital (UK)

8) stanowisko UEMS

9) postępowanie w okresie następującym po fazie ostrej COVID-19: rehabilitacja i opieka paliatywna

10) FIZJOTERAPIA W INTENSYWNEJ OPIECE MEDYCZNEJ Przegląd piśmiennictwa (Chest, 2013)
11) OCENA FUNKCJONALNA OSOBY W STANIE KRYTYCZNYM: OKRES OSTRY, FAZA PO OKRESIE OSTRYM I OKRES PO HOSPITALIZACJI (PRZEGLĄD NARRATYWNY NARZEDZI DIAGNOSTYCZNYCH (Austr Crit Care, 2011)
12) RYZYKO TRANSMISJI OSTREJ INFEKCJI ODDECHOWEJ NA PERSONLE MEDYCZNY W CZASIE WYBRANYCH ZABIEGÓW NA DROGACH ODDECHOWYCH - intubacja, tracheostomia, bronchoskopia, wentylacja, odsysanie dróg oddechowych, inhalacje, fizjoterapia oddechowa, BiPAP, CPAP (PLOS ONE, 2012)
13) DYSPERSJA POWIETRZA PODCZAS KASZLU Z UŻYCIEM MASKI I BEZ NIEJ (PLOS ONE, 2012)
14 i 15) REHABILITACJA PO WYPISIE OSOBY HOSPITALIZOWANEJ ZE STANEM KRYTYCZNYM Z ZESPOŁEM SŁABOŚCI PO INTENSYWNEJ TERAPII (14: J Crit Care, 2015; 15: Cochrane Collaboration systematic review- J Cachexia Sarcopenia Muscle 2016)
16) COVID-19 Raport dla Oddziałów Rehbailitacji Stacjonarnej (American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, 2020)
17) Objawy kardologiczne COVID-19
18) koagulopatie i zespół antyfosfolipidowy w COVID-19
20) Objawy neurologiczne COVID-19
21) COVID-19 u dzieci
22) Remdesivir w leczeniu COVID-19 (One Health, 2020)
23) Charakterystyka kliniczna SARS-CoV-2 - metaanaliza (Clin Virol, 2020)
24) Charakterystyka kliniczna i epidemiologiczna COVID-19 (Lancet, 2020)
25) Charakterystyka kliniczna i ryzyko śmiertelności COVID-19 (Lancet, 2020)
26) Schemat przebiegu zakażeń COVID-19 (Rahme RJ)
27) System ochrony zdrowia wobec epidemii COVID-19 - doświadczenie włoskie (Lancet, 2020)
28) System ochrony zdrowia wobec epidemii COVID-19 - doświadczenie hiszpańskie (Lancet, 2020)
29) Lopinavir–Ritonavir u dorosłych z Covid-19 o cięzkim przebiegu (NEJM, 2020)
30) Chlorochina w COVID-19 (Antiviral Research, 2020)
31) KORONAWIRUSY: ZDOLNOŚĆ PRZETRWANIA NA POWIERZCHNIACH I WRAZLIWOŚĆ NA ŚRODKI BIOBÓJCZE (J Hosp Inf, 2020)
32) COVID-19 i osoby z chorobami nerwowo-mięsniowymi (stanowisko World Muscle Society)
33) FIZJOTERAPIA U OSÓB Z COVID-19 W OKRESIE OSTRYM W FAZIE SZPITALNEJ (J Physiother, 2020)

34) Działania podejmowane w zakresie organizacji rehabilitacji i medycyny fizykalnej w krajach członkowskich ESPRM: wyniki ankiety europejskiej (7.04.2020)

35) Zaproszenie na webinar przygotowany przez ESCMID (The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) “COVID-19: An unexpected pandemic challenge to unprepared health care systems”, piątek 10 kwietnia, 16.00 CET.

36) Fizjoterapia oddechowa w COVID-19 (J Physiother 2020); rekomendacje postępwania w okresie podostrym (Turk J PRM 2020)

37 i 38) Przygotowanie systemu rehabilitacji do wyzwań związanych z COVID-19 - przykład włoski (37. Negrini et al. Eur J Phys Rehabil Med, 2020; 38. Boldrini et al. Eur J Phys Rehabil Med, 2020)

39) Koordynacja kierowania pacjentów wymagających pilnej rehabilitacji: udostępnione przez prof. Iuly Treger  M.D., PhD, MHA, Department of Rehabilitation, Soroka Medical University Center 

40) najnowsze wytyczne opublikowane na platformie edukacyjnej MEDSCAPE:  

 41) Prof. Henk Stam, Prezydent Europejskiej Akademii Rehabilitacji Medycznej (EARM) wzywa do działania w obliczu wzrostu liczby osób z zespołem zaburzeń po intensywnej terapii (Post Intensive Care Syndrom - PICS) i odnośny artykuł w J Rehabil Med, 2020.
42) Brugliera L. Rehabilitacja pacjentów z COVID-19 (J Rehabil Med, 2020)
43) Khan F. Amatya B. Rehabilitacja medyczna w obliczu panedmii - komentarz (J Rehabil Med, 2020)
44) Vigorito C. COVID-19: konsekwencje dla rehabilitacji kardiologicznej (Monaldi Archives for Chest Disease, 2020)
45) Masiero S. COVID-19, balneterapia, układ odpornościowy człowieka (Int J Biometeorol, 2020)

46) Tur BS, Evick D. Is PRM needed much more for COVID-19 pandemic? (Turk J Phys Med Rehab 2020)

47) Rehabilitacja ze szczególnym uwzględnieniem poprawiania funkcji wentylacyjnej w fazie ostrej i późniejszej OOVID-19 (Kiekens, Eur J Phys Rehabil Med 2020)

48) Przygotowanie systemu rehabilitacji do wyzwań związanych z COVID-19 - Wielka Brytania (Singh, Eur J Phys Rehabil Med 2020)

49) Przygotowanie systemu rehabilitacji do wyzwań związanych z COVID-19 - Szanghai (Zhong, Eur J Phys Rehabil Med 2020)

50) Rola rehabilitacji w pandemii COVID-19 - Jianan Li - były Prezydent ISPRM (Eur J Phys Med Rehabil 2020)
51) COVID-19 i niepełsnopsrawność dzieci. Trabacca A (Eur J Phys Med Rehabil 2020)
52) Wpływ COVID-19 na system rehabilitacji i działalność lekarzy rehabilitacji w Hiszpanii. Chaler J (Eur J Phys Med Rehabil 2020)
53) Telemedycyna w dobie pandemii COVID-19. Negrini S (Eur J Phys Med Rehabil 2020)
54) Zmiana potrzeb w zakresie rehabilitacji - przegląd systematyczny - aktualizacja. Ceravolo MG (Eur J Phys Med Rehabil 2020)

55) cztery artykuły opisujące zespół Guillain Barre w przebiegu COVID-19 (the Lancet, NEJM, J Clin Nerioscience, IDCases) zamiesczone dzięki uważności dr Joanny Jabłońskiej Brudło z Oddziału Pomorskiego PTReh

56) Aerodynamiczna analiza zachowania cząstek wirusa SARS-CoV-2 w aerozolach - ważne z perspektywy bezpieczństwa personelu medycznego Liu Y (Nature, 2020)
57) Objawy kliniczne COVID-19: duża rozpiętość możliwości objawów klinicznych ma wpływ na skutecznośc strategii testowania) Vetter P. (BMJ, 2020)
57a) znaczenie osłabienia smaku i węku w diagnostyce COVID-19. Bénézit F. (Lancet, 2020)
58) Prognostyka pandemii COVID-19. Adam D. (Nature, 2020)

59) rekomendacje WHO w sprawie konsekwencji psychospołecznych i problemów zdrowia psychicznego związanych z pandemią COVID-19

60) COVID-19 i uszkodzenia rdzenia kręgowego (URK) - treść numery specjalnego Spinal Cord Series and Cases: a) medycyna URK w okresie pandemii; b) cechy kliniczne COVID-19 u osób z URK; c) nietypowy przebieg kliniczny COVID-19 w URK; d) skrining i tirage w kierunku COVID-19 u osób z URK; e) Pierwszy przypadek URK z COVID-19 we Włoszech; f) wyniki międzynarodowej ankiety na temat wpływu pandemii SARS Cov-2 na leczenie osób z URK ; g) edytorial: pandemia jako wyzwanie i nowe perspektywy działania; h) pandemia, zmiany klimatyczne i niepełnosprawność związana z URK; i) pandemia i przygotowania do klęski żywiołowej a potrzeby osób z URK: rzeczywistość wybrzeża atlantyckiego    

61) Powrót do sportu po infekcji COVID-19 - ryzyko zapalenia mięśnia serca: a) Shellhorn P. Eur Heart J 2020; b) Dores H. Br J Sports Med 2020

62) Zdaniem eksperta (dr Fotini Soliotis, konsultant reumatolog, Poole Hospital in Dorset): COVID-19 u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów - artykuł z platformy edukacyjnej Medscape

Załączniki:
Pobierz plik (01 Simfer Covid.pdf)01 Simfer Covid.pdf[ ]297 kB
Pobierz plik (02 SLOVENIAN RECCOMENDATIONS FOR PRM INTERVENTIONS DURING SARS_CoV_2 EPIDEMICS.pdf)02 SLOVENIAN RECCOMENDATIONS FOR PRM INTERVENTIONS DURING SARS_CoV_2 EPIDEMICS.pdf[ ]181 kB
Pobierz plik (05 Singapur Arch PMR 2020.pdf)05 Singapur Arch PMR 2020.pdf[ ]3428 kB
Pobierz plik (06 The Long-Lasting Effects of the Acute Respiratory Distress Syndrome.pdf)06 The Long-Lasting Effects of the Acute Respiratory Distress Syndrome.pdf[ ]1181 kB
Pobierz plik (07 COVID19 RespiratoryPhysiotherapyManagementInformationandGuidance.pdf)07 COVID19 RespiratoryPhysiotherapyManagementInformationandGuidance.pdf[ ]214 kB
Pobierz plik (08 UEMS info - Covid19.pdf)08 UEMS info - Covid19.pdf[ ]186 kB
Pobierz plik (09 COVID-19 postacute.pdf)09 COVID-19 postacute.pdf[ ]108 kB
Pobierz plik (10 2013 Physiotherapy_in_intensive_care.pdf)10 2013 Physiotherapy_in_intensive_care.pdf[ ]437 kB
Pobierz plik (11 2011 Assessing physical function and activity for survivors of critical illness.pdf)11 2011 Assessing physical function and activity for survivors of critical illness.pdf[ ]332 kB
Pobierz plik (12 2012 Proceduty medyczne związne z ryzkiem transmisji ostrych infekcji oddechowych.pdf)12 2012 Proceduty medyczne związne z ryzkiem transmisji ostrych infekcji oddechowych.pdf[ ]272 kB
Pobierz plik (13 Exhaled Air Dispersion during Coughing.pdf)13 Exhaled Air Dispersion during Coughing.pdf[ ]598 kB
Pobierz plik (14 2015 Exercise-based rehabilitation in intensive care unit–acquired weakness.pdf)14 2015 Exercise-based rehabilitation in intensive care unit–acquired weakness.pdf[ ]780 kB
Pobierz plik (15 2016 Exercise rehabilitation following intensive care unit.pdf)15 2016 Exercise rehabilitation following intensive care unit.pdf[ ]215 kB
Pobierz plik (16 AAPMR raport dla oddziałów rehabilitacji stacjonarnej.pdf)16 AAPMR raport dla oddziałów rehabilitacji stacjonarnej.pdf[ ]267 kB
Pobierz plik (17 COVID-19 Cardiac Involvement.pdf)17 COVID-19 Cardiac Involvement.pdf[ ]1780 kB
Pobierz plik (17 COVID-19-and-the-cardiovascular-system.pdf)17 COVID-19-and-the-cardiovascular-system.pdf[ ]1737 kB
Pobierz plik (17b COVID-19 Cardiovascular system.pdf)17b COVID-19 Cardiovascular system.pdf[ ]603 kB
Pobierz plik (17c COVID-19 Cardiovascular system.pdf)17c COVID-19 Cardiovascular system.pdf[ ]413 kB
Pobierz plik (17d JAMA-Coronaviruses-and-the-cardiovascular-system.pdf)17d JAMA-Coronaviruses-and-the-cardiovascular-system.pdf[ ]388 kB
Pobierz plik (17e JAMA-Cardia0- Involvement-in-COVID19.pdf)17e JAMA-Cardia0- Involvement-in-COVID19.pdf[ ]1768 kB
Pobierz plik (18 Coagulopathy-and-Antiphospholipid-Antibodies-in-patients-with-COVID-19.pdf)18 Coagulopathy-and-Antiphospholipid-Antibodies-in-patients-with-COVID-19.pdf[ ]292 kB
Pobierz plik (20 Brain-Behavior-and-Innumity-Neuro-et-COVID19 2020.pdf)20 Brain-Behavior-and-Innumity-Neuro-et-COVID19 2020.pdf[ ]497 kB
Pobierz plik (20 COVID-19 Neurological Manifestations.pdf)20 COVID-19 Neurological Manifestations.pdf[ ]402 kB
Pobierz plik (21 COVID-19 Children.pdf)21 COVID-19 Children.pdf[ ]404 kB
Pobierz plik (21 Enfants-et-COVID-19.pdf)21 Enfants-et-COVID-19.pdf[ ]902 kB
Pobierz plik (22 remdesivir-as-therapeutic-options-for-coronaviruses OneHealth 2020 Amirian.pdf)22 remdesivir-as-therapeutic-options-for-coronaviruses OneHealth 2020 Amirian.pdf[ ]400 kB
Pobierz plik (23 COVID-19 Clinical characteristics.pdf)23 COVID-19 Clinical characteristics.pdf[ ]815 kB
Pobierz plik (24 COVID-19 Epidemiological and clinical characteristics.pdf)24 COVID-19 Epidemiological and clinical characteristics.pdf[ ]641 kB
Pobierz plik (25 COVID-19 Clinical course risk factors mortality.pdf)25 COVID-19 Clinical course risk factors mortality.pdf[ ]395 kB
Pobierz plik (26 COVID-19 Epidemiologic scheme (Rahme RJ).pdf)26 COVID-19 Epidemiologic scheme (Rahme RJ).pdf[ ]849 kB
Pobierz plik (27 COVID-19 Prediction.pdf)27 COVID-19 Prediction.pdf[ ]477 kB
Pobierz plik (28 COVID-19 Spanish experience.pdf)28 COVID-19 Spanish experience.pdf[ ]45 kB
Pobierz plik (29 COVID-19 Lopinavir–Ritonavir.pdf)29 COVID-19 Lopinavir–Ritonavir.pdf[ ]619 kB
Pobierz plik (30 COVID-19 chloroquine.pdf)30 COVID-19 chloroquine.pdf[ ]169 kB
Pobierz plik (31 COVID-19 cornavirus persistence on surfaces biocidal efficacy.pdf)31 COVID-19 cornavirus persistence on surfaces biocidal efficacy.pdf[ ]267 kB
Pobierz plik (32 COVID-19 people with neuromuscular disorders.pdf)32 COVID-19 people with neuromuscular disorders.pdf[ ]139 kB
Pobierz plik (33 COVID-19 Physiotherapy acute.pdf)33 COVID-19 Physiotherapy acute.pdf[ ]800 kB
Pobierz plik (36 physiotherapy management in acute covid.pdf)36 physiotherapy management in acute covid.pdf[ ]800 kB
Pobierz plik (36b Pulmonary rehabilitation principles Aytur (Turk J PRM 2020).pdf)36b Pulmonary rehabilitation principles Aytur (Turk J PRM 2020).pdf[ ]245 kB
Pobierz plik (37 rehab covid Negrini.pdf)37 rehab covid Negrini.pdf[ ]524 kB
Pobierz plik (38 SIMFER Covinar 1, Boldrini  2020.pdf)38 SIMFER Covinar 1, Boldrini 2020.pdf[ ]1031 kB
Pobierz plik (39 Szybki transfer na oddziały rehabilitacji Izrael.pdf)39 Szybki transfer na oddziały rehabilitacji Izrael.pdf[ ]126 kB
Pobierz plik (41 COVID 19 Post Intentsive Care Syndrome - rehabilitation call for action.pdf)41 COVID 19 Post Intentsive Care Syndrome - rehabilitation call for action.pdf[ ]196 kB
Pobierz plik (42 Rehabilitation of COVID-19 patients.pdf)42 Rehabilitation of COVID-19 patients.pdf[ ]225 kB
Pobierz plik (43 Medical Rehabilitation in Pandemics Towards a New Perspective.pdf)43 Medical Rehabilitation in Pandemics Towards a New Perspective.pdf[ ]261 kB
Pobierz plik (44 COVID-19 consequences for cardiac rehabilitation.pdf)44 COVID-19 consequences for cardiac rehabilitation.pdf[ ]526 kB
Pobierz plik (45 COVID-19 Balneotherapy immune function.pdf)45 COVID-19 Balneotherapy immune function.pdf[ ]148 kB
Pobierz plik (46 Rehabilitation of COVID-19 patients.pdf)46 Rehabilitation of COVID-19 patients.pdf[ ]92 kB
Pobierz plik (47 COVID-19 Respiratory problems Kiekens EJPRM2020.pdf)47 COVID-19 Respiratory problems Kiekens EJPRM2020.pdf[ ]719 kB
Pobierz plik (48 COVID-19 Rehabilitation response UK (Singh et al.) EJPRM2020.pdf)48 COVID-19 Rehabilitation response UK (Singh et al.) EJPRM2020.pdf[ ]157 kB
Pobierz plik (49 COVID-19 Rehabilitation response Szanghai (Zhong et al.) EJPRM2020.pdf)49 COVID-19 Rehabilitation response Szanghai (Zhong et al.) EJPRM2020.pdf[ ]190 kB
Pobierz plik (50 Li J Rehabilitacja w COVID-19.pdf)50 Li J Rehabilitacja w COVID-19.pdf[ ]185 kB
Pobierz plik (51 Trabacca COVID-19 niepełnosprawność dzieci.pdf)51 Trabacca COVID-19 niepełnosprawność dzieci.pdf[ ]131 kB
Pobierz plik (52 COVID-19 system rehabilitacji Hiszpania.pdf)52 COVID-19 system rehabilitacji Hiszpania.pdf[ ]194 kB
Pobierz plik (53 Negrini S Telemedycyna w pandemii COVID-19.pdf)53 Negrini S Telemedycyna w pandemii COVID-19.pdf[ ]1062 kB
Pobierz plik (54 Zmiana potrzeb w zakresie rehabilitacji rapid review_Ceravolo.pdf)54 Zmiana potrzeb w zakresie rehabilitacji rapid review_Ceravolo.pdf[ ]705 kB
Pobierz plik (55a Guillain Barre_covid 19 Lancet Neurology.pdf)55a Guillain Barre_covid 19 Lancet Neurology.pdf[ ]39 kB
Pobierz plik (55b Guillain Barre_covid 19 NEJM.pdf)55b Guillain Barre_covid 19 NEJM.pdf[ ]312 kB
Pobierz plik (55c Guillain Barre_covid 19 J Clin Neurosci.pdf)55c Guillain Barre_covid 19 J Clin Neurosci.pdf[ ]408 kB
Pobierz plik (55d Guillain Barre_covid 19 IDCases.pdf)55d Guillain Barre_covid 19 IDCases.pdf[ ]214 kB
Pobierz plik (56 Aerodynamic-analysis-of-SARS-CoV-2-in-two-Wuhan-hospitals.pdf)56 Aerodynamic-analysis-of-SARS-CoV-2-in-two-Wuhan-hospitals.pdf[ ]1592 kB
Pobierz plik (57 Vetter-P-Clinical-features-of-COVID-19.pdf)57 Vetter-P-Clinical-features-of-COVID-19.pdf[ ]800 kB
Pobierz plik (57a Hyponosmia-Hypogueusia-w-COVID-19 (Lancet).pdf)57a Hyponosmia-Hypogueusia-w-COVID-19 (Lancet).pdf[ ]44 kB
Pobierz plik (58 Modelling-the-pandemic.pdf)58 Modelling-the-pandemic.pdf[ ]490 kB
Pobierz plik (60a OConnell spinal cord injury care during a global pandemics ( SCSC 2020).pdf)60a OConnell spinal cord injury care during a global pandemics ( SCSC 2020).pdf[ ]268 kB
Pobierz plik (60b Rodriguez-Cola Clinical features of COVID-19 in a cohort of patients with SCI ( SCSC 2020).pdf)60b Rodriguez-Cola Clinical features of COVID-19 in a cohort of patients with SCI ( SCSC 2020).pdf[ ]486 kB
Pobierz plik (60c Dicks Atypical presentation of Covid-19 in persons with SCI ( SCSC 2020).pdf)60c Dicks Atypical presentation of Covid-19 in persons with SCI ( SCSC 2020).pdf[ ]272 kB
Pobierz plik (60d Korupolu COVID-19 Screening and triage challenges in SCI ( SCSC 2020).pdf)60d Korupolu COVID-19 Screening and triage challenges in SCI ( SCSC 2020).pdf[ ]342 kB
Pobierz plik (60e Righi COVID-19 SCI Italy case report ( SCSC 2020).pdf)60e Righi COVID-19 SCI Italy case report ( SCSC 2020).pdf[ ]701 kB
Pobierz plik (60f Stillman COVID-19 and SCI and disease international survey (SCSC 2020).pdf)60f Stillman COVID-19 and SCI and disease international survey (SCSC 2020).pdf[ ]331 kB
Pobierz plik (60g Alexander Lets conquer COVID-19 and sustain our abilities (SCSC 2020).pdf)60g Alexander Lets conquer COVID-19 and sustain our abilities (SCSC 2020).pdf[ ]208 kB
Pobierz plik (60h Alexander Pandemics climate change and disability related to SCI (SCSC 2020).pdf)60h Alexander Pandemics climate change and disability related to SCI (SCSC 2020).pdf[ ]240 kB
Pobierz plik (60i Shapiro Hurricane preparedness for individuals with SCI (SCSC 2020).pdf)60i Shapiro Hurricane preparedness for individuals with SCI (SCSC 2020).pdf[ ]383 kB
Pobierz plik (61a return to sport after COVID-19 risk of myocarditis Eur Heart J 2020.pdf)61a return to sport after COVID-19 risk of myocarditis Eur Heart J 2020.pdf[ ]403 kB
Pobierz plik (61b return to sport after COVID-19 risk of myocarditis Br J Sports Med 2020.pdf)61b return to sport after COVID-19 risk of myocarditis Br J Sports Med 2020.pdf[ ]173 kB
27
03.2020

COVID-19 i rehabilitacja

W związku ze zmianami w systemach działania rehabilitacji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego poniżej zamieszczamy materiały ilustrujące podejścia tego problemu w różnych krajach wyrażając nadzieje, że mogą być inspiracją dla Państwa w Ich decyzjach organizacyjnych i terapeutycznych. Materiały są w języku angielskim:

1) stanowisko SIMFER (Włoskiego Towarzystwa medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji) udostępnione przez Prof. Paolo Boldriniego, byłem Przewodniczącego SIMFRR, Sekretarza generalnego ESPRM)

2) Rekomendacje Komitetu Doradczego Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji przy Ministerstwie Zdrowia Republiki Słowenii udostępnione przez dr. Klemena Grabljeveca z University Rehabilitation Institute, Ljubljana, Slovenia   

3) wytyczne fizjoterapii oddechowej w COVID-19 na podstawie zasobów Cochrane i BMJ 

4) poradnik Zhejiang University School of Medicine (kompendium ogólne dla fachowców ochrony zdrowia zajmujących się pacjentami z COVID-19).

5) rekomednacje z Singapuru na podst. Archives of Physical Rehabilitation Medicine

6) Artykuł opisujący odległy efekt ARDs

7)  wytyczne fizjoterapii oddechowej w COVID-19 z Lancashire Teaching Hospital (UK)

8) stanowisko UEMS

9) postępowanie w okresie następującym po fazie ostrej COVID-19: rehabilitacja i opieka paliatywna