28
05.2019

Nagroda Europejskiej Akademii Rehabilitacji Medycznej (EARM)

 

Europejska Akademia Rehabilitacji Medycznej (European Academy of Rehabilitation Medicine  - EARM) ufundowała corocznie przyznawaną nagrodę, której celem jest zachęcanie do badań i promowanie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie rehabilitacji. Zdobywca nagrody otrzyma: dyplom oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania (do maksymalnie 500 euro) związane z uczestnictwem w konferencji, na której zostanie wręczona nagroda. Nagrody wręczane są na europejskich kongresach medycyny fizykalnej i rehabilitacji.

Do nagrody można zgłaszać prace naukowe dotyczące medycyny fizykalnej i rehabilitacji, lub zagadnień medyczno-społecznych związanego z (re-)integracją osób niepełnosprawnych. Autorem pracy może być lekarz medycyny fizykalnej i rehabilitacji lub pracownik reprezentujący profesję związaną ze zdrowiem reprezentowaną w zespole rehabilitacyjnym, pochodzący z kraju, który ma oficjalnego delegata w Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS.

Językiem pracy jest jeden z oficjalnych języków Akademii (angielski lub francuski). Streszczenie może być przedstawione w innym języku UE. Tekst może być sfinalizowaną pracą lub cyklem prac zawierających co najmniej jedną publikację w naukowym czasopiśmie recenzowanym.

Termin przesyłania prac przypada na najpóźniej 31 sierpnia każdego roku. Pracę należy przesłać  wszystkim członkom Komisji Konkursowej. Pracy powinien towarzyszyć list przewodni w jednym z dwóch oficjalnych języków, z prośbą o uwzględnienie zgłoszenia do nagrody podpisany przez Autora i kierownika ośrodka (oddziału) rehabilitacji zatrudniającego autora. Kopię pracy i list przewodni należy wysłać do wszystkich członków Komisji Konkursowej. Jeśli kandydat chce wysłać swoje zgłoszenie w formie elektronicznej w postaci zabezpieczonego pliku PDF, może to zrobić, przesyłając wydrukowaną kopię do przewodniczącego Komisji Konkursowej. Kandydat odpowiada za dostarczenie kompletnej dokumentacji każdemu członkowi Komisji Konkursowej.

O decyzji Komisji Konkursowej zostaną poinformowani wszyscy kandydaci. Wybrany kandydat zostanie zaproszony do przedstawienia swojej pracy i otrzymania nagrody na kongresie europejskim i zostanie poproszony o przesłanie swojej fotografii.

W przypadku zgłoszenia tylko jednej pracy, Komisja może zdecydować o przesunięciu konkursu na rok następny. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Lista dotychczasowych laureatów jest publikowana na stronie internetowej Akademii

09
05.2019

Rehabweek Torono 24-28 czerwca 2019

 Tegoroczną edycję cyklicznej imprezy naukowej REHABWEEK poświęconej mozliwościom i wyzwaniom w rehabilitacji współorganizuje sześć towarzystw naukowych poświęconych fascunującej problematyce technologii wspomagających funkcjonowanie i zaawansowanym technologiom rehabilitacyjnym:

 • International Consortium on Rehabilitation Robotics (ICORR)
 • International Industry Society in Advanced Rehabilitation Technology (IISART)
 • International Functional Electrical Stimulation Society (IFESS)
 • American Congress of Rehabilitation Medicine Conference (ACRM)
 • Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA)
 • International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO Canada) 

Do 15 maja 2019 otwarta jest możliwość nadsyłania abstraktów (kliknij tutaj by zgłosić pracę)

Rejestracja uczestników otwarta jest do 23 czerwca 2019. 

30
04.2019

Europejski Kongres Rehabilitacji w Stwardnieniu Rozsianym (RIMS): 20-22 czerwca 2019, Ljubljana, Słowenia

Dostępne sa jeszcze miejsca na Europejskim kongresie Rehabiliacji w Stwardnieniu Rozsianym (RIMS)

Aby się zarejestrować klinknij tutaj

Program kongresu charakteryzuje się bogatą ofertą kursów

TEACHING COURSES

Both Teaching Courses will be organised on Thursday, June 20. For more information on the programme of the Teaching Courses, click here

Teaching course – Falls in MS

Aim: To provide an overview of issues related to falls in MS.

Steps: The teaching course will start with the question about balance problems in the earliest stages of MS and explore the underlying psychological factors relevant to issues about falling/near falling in PwMS. Balance issues will be explored in depth. We will wrap up with presentations about how to prevent and how to manage falling.

Teaching course – Upper Extremity & Modern Technology

Aim: to provide an insight into the issues about rehabilitation of the upper limb by considering the use of modern technology.

Steps: The course will focus on the following topics; motor control upper limb by considering pathophysiology of upper limb control /movement disorders in MS / the role of trunk in the use of the upper limb / robot-based arm therapy, including a presentation about clinical hand assessment tools. The presentations will set the stage to introduce an overview of current advanced robot rehabilitation systems with an emphasis on upper extremity. Examples of the use of the ArmeoSpring and BIMEO will be presented.

PhD SESSION

A special programme for PhD Students takes place on Thursday, June 20. The goal of this programme especially for PhD students is to network and to have the opportunity to share knowledge with other PhD students and a panel of experts. We encourage PhD students at all stages of their PhD career to attend. Who knows, you may kickstart a new collaboration, get valuable inputs to your research project, or get the perfect idea for a Postdoc project!

In short, the session will feature:

 • Catchy and interesting pitches (3 minutes) from participating PhD students on their PhD project. This serves as a perfect network starter and provides a great overview of the research activities going on in (and maybe beyond) Europe.
 • In-depth presentations from 6 PhD students (15 minutes including feedback from expert panel and discussion). NB. the first 6 PhD students applying for this will be given the opportunity.

The PhD session is free for RIMS-members (center or individual) and € 30,- for non-members. Registration should be done through the website of the RIMS conference (tick the PhD Student Session when you register). If you have already registered for the Conference and did not tick the PhD Student Session, then do not despair – just send an email toTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deadline for registration is May 20. More information will follow, when we have the full overview of participants and presenters.

NURSE TRAINING PROGRAMME

A nurse training programme is scheduled for Thursday, June 20 from 11:00 - 15:00 (lunch included). Registration through the conference website is obligatory but no registration fee applies.

Preliminary Programme

11.00 - 11.30 

Immunology in small words 

11.30 - 12.00

Immunological and strategic difference between tanks and bombs

12.00 - 12.30

Importance of multidisciplinary perspective and patient activation programmes

12.30 - 13.30 

Lunch Break

13.30 - 15.00

Experience expert opinion: my life with MS and my expectations of an MS-nurse

SPECIAL INTEREST GROUPS (SIG’s)

On Thursday June 20, RIMS' Special Interest Groups will meet. Conference attendees are invited to attend one of the SIG meetings. The meetings are free of charge, but registration is mandatory.

The Special Interest Groups aim to promote research and improve the management of persons with MS and their caregivers. There are currently 6 SIGs:

 • Mobility
 • Occupation
 • Psychology& Neuropsychology
 • Bladder, Bowel & Sexuality
 • Communication & Swallowing
 • Patient Autonomy

Find out more on the SIG Meetings by clicking on this link.

23
04.2019

XXII Europejski kongres Medycyny Fizykalnej i rehabilitacji: Belgrad 1-6 maja 2020

Zapraszamy na stronę Interentową Kongresu

Wkrótce tu będzie można się zarejestrować

Tu można zgłosić abstrakt wystąpienia

23
04.2019

Europejski kurs dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej – ESM: Marsylia 1-12 lipca 2019

W dniach 1-12 lipca odbędzie się w Marsylii 20 edycja kursu przeznaczonmego dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej European School Marseille  on Motor Disabilities: Posture and Movement Analysis, Rehabilitation, Neurophysiology. To renomowane wydarzenie edukacyjne akredytowane jest przez Europejską Radę Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine - EBPRM) i Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ESPRM) i popierane przez Zarząd Główny PTReh.

Organizatorzy oferują maksymalnie dwa miejsca dla każdego kraju członkowskiego EB-PRM. Osobom zakwalifikowanym zapewniają bezpłatny udział w kursie i zakwaterowanie, uczestnik - pokrywa jedynie koszty dojazdu.

Kryteria kwalifikacji na kurs:

1) bycie specjalizantem w rehabilitacji medycznej (przed egzaminem)

2) bycie członkiem PTReh ze składkami opłaconymi do 2019 roku)

Procedura kwalifikacji na kurs:

1) kandydat dokonuje rejestracji na  pod adresem European Board of PRM i uzyskuje numer rejestracyjny (osoby, które posiadają już taki numer nie muszą tego robić powtórnie) i używa go w korespondencji dot. kursu.

2) kandydat przygotowuje dokumenty w języku angielskim:

 • list motywacyjny*
 • CV*
 • rekomendację z macierzystego ośrodka, w którym odbywa specjalizację * (konieczne w przypadku ESM)
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy  (do pobrania poniżej)

pod adres krajowego menedżera EBPRM:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przed 16.05.2019 godz. 24.00

(* - dokumenty oznaczone gwiazdką mają być w formacie word (inne formaty, np. PDF nie będą akceptowane)

 3) krajowy menedżer przygotowuje dokumenty kandydatów poprzez zaślepienie i przekształcenie w pdf i wysyła je do osób uprawnionych do głosowania (Zarząd Główny PTReh)

4) Terminem głosowania nad kandydaturami  jest 26.05.2019 godz. 24.00

5) Wyniki głosowania są akceptowane przez Pana Prezesa PTReh prof. Jacka Durmałę, który ma prawo również podjąć decyzję o kolejności kandydatów w przypadku równej liczby głosów

5) powiadomienie kandydatów o wynikach głosowania następuje przed 31.05.2019

6)  krajowy menedżer  wysyła dane krajowe do organizatora kursu i oczkujemy na ostateczny werdykt

7) Organizatorzy uprzedzają osoby zakwalifikowane na kurs o konieczności przesłania im kopii Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.