Informujemy o przedłużeniu termin zgłaszania abstraktów prac naukowych do 17 listopada 2019

Kliknij tu, aby zgłosić pracę