Już dziś lekarze Rehabilitacji Medycznej, i inni profesjonaliści z zakresu zdrowia pracujący w rehabilitacji medycznej mogą ubiegać się o doroczną nagrodę o wartości 1200 euro. Nagroda przyznawana jest za prace badawcze w dziedzinie rehabilitacji, medycyny fizykalnej lub (re-)integracją społeczną osób niepełnosprawnych.

Organizatory dopuszczają prace w postaci cyklu jednego lub więcej artykułów, z których przynajmniej jeden został opublikowany w recenzowanym czasopiśmie dotyczącym rehabilitacji.

Język pracy: angielski lub francuski

Termin zgłoszeń: 31 sierpnia 2018

Uwaga: nagroda uwzględnia dodatkowo zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania do kwoty do 450 euro

Szczegółowe wymogi znajdziesz tutaj