Przegląd najnowszych osiągnięć Cochrane rehabilitation

Zaburzenia gałkoruchowe w nastepstwie nabytego uszkodzenia mózgu

Nabyte uszkodzenie mózgu może prowadzić do zaburzeń ruchomości gałek ocznych (zez, zaburzenia skojarzonego spojrzenia, oczopląs i inne). Na podstawie najnowszego przeglądu Cochrane powołującego 5 publikacji można stwierdzić, że interwencje zmierzające do aktywacji mechanizmów kompensacyjnych poparte są dowodami na podstawie nieliczcznej badanej grupy, przy czym nie jest jasne, czy zastosowane działania przynoszą trwały efekt. Spośród interwencji farmakologicznych podawanie gabapentyny i 4-aminopirydyny może redukować oscylacyjne ruchy gałek ocznych i poprawiać ostrość wzroku. Terapia toksyną botulinową może przyspieszyć wycofywanie się efektu podwójnego widzenia u osób z porażeniem nerwu odwodzącego. Ze względu na małą ilośc publikacji i ich organiczenia metodologiczne istnieje potrzeba większej ilośc badań wspierających terapie mające na celu poprawe funkcji gałkoruchowej u osób z nabytym uszkodzeniem mózgu.
Czytaj dalej.

Akupunktura po udarze mózgu

Na podstawie najnowszego przegladu Cochrane aktualizującego dowody na skuteczność i bezpieczeństwo akupunktury u osób po udarze mózgu niski poziom metodologiczny analizowanych publikaci sprawia, że nie można potwierdzić pozytywnego efektu akupunktury w postaci poprawy przeżywalności i funkcjonowania osób po udarze mózgu. Akupunktura jest dobrze tolerowana przez osoby po udarze mózgu i rzadko objawy uboczne sa przesłanka do przerwania terapii.

Czytaj dalej.