Uprzejmie informujemy, iż Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji przekazał w pierwszym półroczu 2017 roku na konto Zarządu Głównego PTReh kwotę odpisu składek członkowskich
w wysokości   6334,25 zł