Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji odbędzie się w piątek 13 września 2019 r. w budynku Collegium Biomedicum w Centrum Biologii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-001 Gdańsk, ul Dębinki 1.

Pierwszy termin Zebrania godz. 16.15, drugi termin godz. 16.30 (w razie braku kworum).

Porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PTReh.
 2. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej
 4. Odczytanie, dyskusja i głosowanie nad przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego z dnia 11 grudnia 2018 r.
 5. Sprawozdania Zarządu Głównego PTReh. X Kadencji:
  • Prezesa i Sekretarza
  • Skarbnika
  • Redaktora Naukowego
  • Sądu Koleżeńskiego
  • Komisji Rewizyjnej
 1. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
 2. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 3. Wybór Członków Zarządu Głównego PTReh. XI Kadencji:
  • Prezesa
  • Sekretarza
  • Skarbnika
  • Redaktora Naukowego
  • 9 Członków Zarządu Głównego
 1. Wybór 5 Członków Sądu Koleżeńskiego
 2. Wybór 5 Członków Komisji Rewizyjnej
 3. Sprawy bieżące
 4. Wolne wnioski
 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

 

Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji                                               

                     dr n. med. Jacek Głodzik